CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kỳ họp thứ 13 HĐND huyện Thanh Trì: Thông qua 9 Nghị quyết quan trọng
Ngày đăng 16/12/2023 | 19:58  | Lượt xem: 1850

Ngày 16/12/2023, Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện Thanh Trì khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tiếp tục ngày làm việc thứ hai. Đồng chí Đặng Đức Quỳnh – UVBTV, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Thị Hằng – HUV, Phó chủ tịch HĐND huyện điều hành kỳ họp.

Quang cảnh ngày làm việc thứ hai - Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện Thanh Trì

Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Tiến Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, Trưởng các ngành đoàn thể, các ông bà đại biểu HĐND huyện; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

Tại phiên thảo luận 4 tổ diễn ra chiều 15/12, đã có 18 lượt ý kiến của đại biểu HĐND huyện tập trung vào 5 nhóm lĩnh vực, vấn đề chính gồm lĩnh vực phát triển thương mại dịch vụ, nguồn lực, đầu tư công, việc chậm triển khai thực hiện các nhiệm vụ như cấp GCN QSD đất, gia hạn đất nông nghiệp, đăng ký biến động, xử lý vi phạm TTXD, GPMB, công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai thực hiện dự án và an ninh trật tự trên địa bàn.

Đại biểu Nguyễn Kim Nhung nêu ý kiến tại phiên chất vấn

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, phần nội dung chất vấn và trả lời chất vấn đã có 6 đại biểu có ý kiến tại hội trường, tập trung vào lĩnh vực, vấn đề được đông đảo cử tri và đại biểu HĐND huyện quan tâm như: Đề nghị UBND huyện cho biết cho biết rõ nguyên nhân, trách nhiệm và cam kết những giải pháp gì trong thời gian tới để thực hiện hoàn thành việc cho thuê đất sản xuất nông nghiệp do UBND các xã quản lý. Rà soát, thống kê cụ thể đối với các trường hợp phải đăng ký biến động Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc các dự án thu hồi GPMB từ năm 2020 trở về trước và từ năm 2021 đến nay; Tiến độ, kết quả triển khai thực hiện việc đăng ký biến động đối với các trường hợp thuộc các dự án thu hồi từ năm 2021, 2022 đến nay.

Đại biểu Đỗ Minh Đắc đặt câu hỏi đối với UBND huyện

Đại biểu HĐND huyện đề nghị UBND huyện làm rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục các tồn tại trong công tác phòng cháy chữa cháy đối với các công trình thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND của HĐND Thành phố. Kế hoạch, lộ trình, giải pháp khắc phục được các tồn tại, vi phạm trong công tác PCCC tại các cơ sở kinh doanh nhằm ngăn chặn, giảm thiểu các vụ việc cháy, nổ trên địa bàn. Các giải pháp để phát huy được hiệu quả đối với các điểm du lịch trên địa bàn huyện như tại xã Đại Áng, Yên Mỹ... nhằm phát triển kinh tế của Huyện bền vững theo đúng định hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, thương mại gắn với tiêu chí Huyện phát triển thành Quận, Xã thành Phường. Tại các cổng trường học trên địa bàn huyện còn tình trạng các hàng, quán bán rong, đồ ăn vặt.. làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, vệ sinh ATTP, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh và tâm lý của phụ huynh, đề nghị UBND huyện giải trình làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm về nội dung trên và giải pháp trong thời gian tới để xử lý dứt điểm tình trạng này...

Đồng chí Nguyễn Văn Hưng - UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện trả lời các ý kiến của đại biểu HĐND huyện

Phần trả lời chất vấn, lãnh đạo UBND huyện đã làm rõ từng nội dung, cụ thể, trách nhiệm theo vấn đề đặt có tính thuyết phục và đưa ra những giải pháp, thời gian khắc phục tồn tại, hạn chế, được các đại biểu HĐND huyện đánh giá cao.

Đồng chí Nguyễn Tiến Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Kỳ họp

Đồng chí Nguyễn Tiến Cường, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã phân tích, đánh giá, bổ sung các nội dung chất vấn của các đại biểu; đồng thời phát biểu làm rõ thêm những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2023, nhấn mạnh những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024. Đồng chí khẳng định: Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm bứt phá để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 đề ra. UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, nỗ lực thực hiện nghiêm chủ đề công tác năm 2024 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Tập trung hoàn thành Đề án thành lập quận Thanh Trì và các phường thuộc quận trình Thành phố báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt trong Qúy III/2024. Đẩy mạnh công tác đấu thầu, đấu giá đất để khai thác hiệu quả các nguồn lực. Ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình có tính kết nối, thú đẩy phát triển kinh tế gắn với hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí theo tiêu chuẩn Quận. Quản lý và khai thác tối đa, có hiệu quả các nguồn thu từ thuế, phí để nâng dần tỷ lệ tự cân đối thu – chi ngân sách tiến tới tự đảm bảo cân đối thu – chi ngân sách theo tiêu chuẩn Quận. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; tiếp tục hoàn thiện, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, nâng cao thứ hạng chỉ số CCHC trên địa bàn. Phát triển toàn diện, đồng bộ lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thúc đẩy hạ tầng và công nghệ số. Thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Quyết liệt phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đảm bảo quốc phòng, quân sự địa phương và giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua các Nghị quyết

Với tinh thần tập trung dân chủ, Kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khoá XX đã thông qua 15 báo cáo và 9 Nghị quyết (trong đó có 03 Nghị quyết thường kỳ và 06 Nghị quyết chuyên đề quan trọng). Thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 của Huyện với 19 chỉ tiêu và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để đạt được mục tiêu quan trọng là: Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch COVID-19; phục hồi và phát triển Tập trung chỉ đạo huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông trên địa bàn theo hướng đồng bộ, hiện đại đáp ứng tiêu chí phát triển huyện thành Quận. Đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân. Đảm bảo quốc phòng, quân sự địa phương và an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Các nghị quyết được thông qua có ý nghĩa rất quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để UBND huyện, các cấp, ngành triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2024 và giai đoạn tiếp theo.

Đồng chí Đặng Đức Quỳnh - UVBTV, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc Kỳ họp

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Đặng Đức Quỳnh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: Ngay sau Kỳ họp, các cơ quan của HĐND huyện, UBND huyện, các phòng, ban, ngành, địa phương và các vị đại biểu HĐND huyện xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết vừa được HĐND huyện thông qua để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống. Đề nghị UBND huyện, các cơ quan chuyên môn của UBND huyện nghiêm túc tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri, những ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND huyện; tập trung chỉ đạo quyết liệt, hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả, giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của Nhân dân; tập trung thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND huyện tiếp tục tích cực, chủ động hơn nữa trong thực hiện chức năng và nhiệm vụ, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, Nhân dân, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri; vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Kỳ họp.

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, được tổ chức khoa học, chặt chẽ, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 13 HĐND huyện Thanh Trì đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ các chương trình đề ra.

Phương Xuyến - Trung tâm VHTT&TT