CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Huyện Thanh Trì: Lấy phiếu tín nhiệm đối với 20 người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu
Ngày đăng 16/12/2023 | 07:29  | Lượt xem: 1621

Căn cứ Nghị quyết số 96 của Quốc hội "về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn"; chiều 15/12, tại Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện Thanh Trì đã thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí giữ chức vụ do HĐND huyện bầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

Lấy phiếu tín nhiệm là hoạt động quan trọng của HĐND, được cử tri và nhân dân trong huyện đặc biệt quan tâm.

Cụ thể, tại kỳ họp, HĐND huyện đã lấy phiếu tín nhiệm đối với 20 người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu. Trong đó, 4 vị trí HĐND gồm: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban của HĐND huyện; 16 vị trí UBND gồm: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, các Ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 với 3 mức đánh giá: "Tín nhiệm cao", "Tín nhiệm", "Tín nhiệm thấp".

HĐND huyện Thanh Trì triển khai quy trình, thủ tục lấy phiếu tín nhiệm chặt chẽ, dân chủ, khách quan

Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người được HĐND huyện bầu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước; góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, giúp họ thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ.

Các đại biểu đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của những người được lấy phiếu tín nhiệm đã góp sức tích cực vào những thành công của huyện từ đầu nhiệm kỳ đến nay

Công tác lấy phiếu tín nhiệm được HĐND huyện thực hiện chu đáo, kỹ lưỡng, bài bản, chặt chẽ theo đúng quy trình, quy định. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố công khai, đảm bảo dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch.

HĐND huyện Thanh Trì đề nghị các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, tồn tại, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, hoàn thành thật tốt các trọng trách được cử tri, nhân dân giao phó.