THÔNG TIN TỔ CHỨC CÁ NHÂN THÔNG TIN TỔ CHỨC CÁ NHÂN

Chi cục Thuế Thanh Trì: Thư ngỏ về việc tiếp tục áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Ngày đăng 03/05/2024 | 13:55  | Lượt xem: 316
Xem nội dung chi tiết tại đây! Lưu Xuân Dũng - VHTT

Ngân hàng chính sách xã hội: Vốn tín dụng chính sách đồng hành cùng hội viên nông dân làng nghề truyền thống miến dong, bánh đa xã Hữu Hòa

Ngày đăng 20/03/2024 | 04:20  | Lượt xem: 472
Xem nội dung chi tiết tại đây! Lưu Xuân Dũng - VHTT

Ngân hàng chính sách xã hội: Vốn tín dụng chính sách góp phần phát triển ngề nón lá - sản phẩm occop của xã Đại Áng

Ngày đăng 20/03/2024 | 04:17  | Lượt xem: 447
Xem nội dung chi tiết tại đây! Lưu Xuân Dũng - VHTT

Chi cục Thuế Thanh Trì: Thư ngỏ về việc chuẩn hóa dữ liệu Mã số thuế cá nhân

Ngày đăng 20/03/2024 | 04:10  | Lượt xem: 512
Xem nội dung chi tiết tại đây! Lưu Xuân Dũng - VHTT

MÔ HÌNH GIAO DỊCH XÃ – ĐIỂM RIÊNG CÓ CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Ngày đăng 14/03/2024 | 04:10  | Lượt xem: 439
Mô hình Điểm giao dịch xã chính là một bước tiến trong cải cách thủ tục hành chính, là một đặc thù riêng có của NHCSXH, tạo thuận lợi cho các đối tượng thụ hưởng tiếp cận dịch vụ, thông tin...

Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì: Thư ngỏ "Chung tay thực hiện công tác đảm bảo TTATGT đường sắt, góp phần tạo hình ảnh huyện Thanh Trì thân thiện, giàu đẹp, văn minh"

Ngày đăng 10/09/2023 | 07:30  | Lượt xem: 315
Ngày 08/9/2023, đồng chí Nguyễn Tiến Cường, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì đã gửi thư ngỏ đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân huyện Thanh Trì. Toàn văn nội dung như sau:

Chi cục Thuế Thanh Trì: Thư ngỏ về triển khai chức năng Bản đồ số Hộ kinh doanh trên ứng dụng eTax Mobile

Ngày đăng 24/08/2023 | 07:30  | Lượt xem: 551
Thực hiện Công văn số 58490/CTHN-HKDCN ngày 10/8/2023 của Cục Thuế TP Hà Nội về việc triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh áp dụng trong toàn ngành thuế để nâng cao hiệu quả của việc...

Bài tuyên truyền về triển khai thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt nam" trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 21/07/2023 | 03:43  | Lượt xem: 1564
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

UBND huyện Thanh Trì: Tổ chức lấy ý kiến góp ý hồ sơ dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Ngày đăng 07/07/2023 | 09:40  | Lượt xem: 612
1. Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo thảo Luật Thủ đô 2. Tờ trình dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) 3. Dự thảo Luật Thủ đô Triệu Quang Xuyên - VHTT(tài liệu do phòng Tư pháp cung...

Chi cục Thuế Thanh Trì: Thư ngỏ đến người nộp thuế trên địa bàn huyện Thanh Trì

Ngày đăng 12/04/2023 | 06:03  | Lượt xem: 1203
Chi cục Thuế huyện Thanh Trì xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác của Người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế

Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Trì: Công khai danh sách các đơn vị vi phạm chế độ trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (Tính đến tháng 2/2023))

Ngày đăng 23/03/2023 | 02:58  | Lượt xem: 2174
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

Công dân có thể đề nghị cấp xác nhận thông tin cư trú tại bất cứ đâu

Ngày đăng 20/03/2023 | 10:00  | Lượt xem: 12476
Theo chỉ huy phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội CATP Hà Nội, công dân có thể đề nghị cấp xác nhận thông tin cư trú tại bất kỳ công an cấp xã nào, không phụ thuộc vào nơi đăng ký...

Chi cục Thuế Thanh Trì: Thư ngỏ đến Người nộp thuế thực hiện chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn huyện

Ngày đăng 16/03/2023 | 05:55  | Lượt xem: 1545
        Chi cục Thuế huyện Thanh Trì xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác của Người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế...