thông tin tổ chức , cá nhân

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Thanh Trì

Ngày đăng 05/04/2019 | 09:07 AM  | View count: 24
Xem nội dung chi tiết tại đây Lê Thị Ánh Hồng - Phòng VH&TT

Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Thanh Trì

Ngày đăng 05/04/2019 | 08:22 AM  | View count: 10
Thông báo xem nội dung chi tiết tại đây     Báo cáo thuyết minh Bản đồ tại đây Danh mục dự án tại đây Lê...

Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016

Ngày đăng 17/09/2018 | 09:08 AM  | View count: 72
Tải nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh