thông tin tổ chức , cá nhân

Cảnh báo lỗ hổng trên trình duyệt Chrome

Ngày đăng 23/12/2019 | 03:05 PM  | View count: 28
Xu hướng khai thác lỗ hổng (CVE-2019-13720) trong trình duyệt Google Chrome

Tuyên truyền về việc hướng dẫn khai, nộp thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán năm 2020

Ngày đăng 25/11/2019 | 04:16 PM  | View count: 15
Xem nội dung chi tiết tại đây./.    Phạm Minh Đức - Phòng VH&TT

Danh sách cơ sở tự công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm do ngành Công thương Quản lý (cập nhật đến 24/10/2019)

Ngày đăng 25/10/2019 | 09:34 AM  | View count: 20
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Quyết định 4792/QĐ-UBND ngày 5/9/2019 của UBND TP Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung KH sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện Thanh Trì

Ngày đăng 18/10/2019 | 02:47 PM  | View count: 245
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Quyết định 3479/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND TP Hà Nội về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn huyện Thanh Trì

Ngày đăng 18/10/2019 | 02:44 PM  | View count: 296
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Thông báo số 320/TB-UBND của UBND huyện về việc lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn huyện

Ngày đăng 18/10/2019 | 02:38 PM  | View count: 187
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

UBND huyện Thanh Trì ban hành Quyết định số 3033/QĐ-UBND ngày 01/8/2019

Ngày đăng 02/08/2019 | 04:44 PM  | View count: 57
UBND huyện Thanh Trì ban hành Quyết định số 3033/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 về việc phê duyệt dự toán chi tiết và KH lựa chọn nhà thầu thực hiện ...

UBND huyện Thanh Trì ban hành Quyết định số 3180/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Ngày đăng 15/08/2019 | 05:02 PM  | View count: 119
UBND huyện Thanh Trì ban hành Quyết định số 3180/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thuộc dự toán...

UBND huyện Thanh Trì ban hành Quyết định số 3091/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 về phê duyệt yêu cầu báo giá đề xuất chào hàng cạnh tranh gói thầu sản xuất rau an toàn

Ngày đăng 06/08/2019 | 04:53 PM  | View count: 83
UBND huyện Thanh Trì ban hành Quyết định số 3091/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 về việc phê duyệt bản yêu cầu báo giá đề xuất chào hàng ...

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường huyện Thanh Trì năm 2019

Ngày đăng 23/07/2019 | 12:40 PM  | View count: 12
Xem nội dung chi tiết tại đây   Lê Thị Ánh Hồng - Phòng văn hóa và Thông tin

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Thanh Trì

Ngày đăng 05/04/2019 | 09:07 AM  | View count: 784
Xem nội dung chi tiết tại đây Lê Thị Ánh Hồng - Phòng VH&TT

Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Thanh Trì

Ngày đăng 05/04/2019 | 08:22 AM  | View count: 110
Thông báo xem nội dung chi tiết tại đây     Báo cáo thuyết minh Bản đồ tại đây Danh mục dự án tại đây Lê...

Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016

Ngày đăng 17/09/2018 | 09:08 AM  | View count: 900
Tải nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh