DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUYẾT ĐỊNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUYẾT ĐỊNH

Công khai dự toán ngân sách năm 2020 đã được HĐND huyện phê duyệt

Ngày đăng 07/02/2020 | 12:00  | Lượt xem: 884
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Công khai dự toán ngân sách năm 2019 đã được HĐND huyện phê duyệt

Ngày đăng 30/01/2020 | 12:00  | Lượt xem: 627
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Dự toán cân đối ngân sách huyện năm 2018(đã được HĐND huyện quyết định)

Ngày đăng 12/07/2018 | 12:00  | Lượt xem: 701
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT