QUY HOẠCH - ĐẤT ĐAI - XÂY DỰNG QUY HOẠCH - ĐẤT ĐAI - XÂY DỰNG

UBND huyện Thanh Trì: Công khai Giấy phép môi trường đối với cơ sở xưởng sửa chữa cơ khí Ngọc Hồi của Công ty Cổ phần Vimeco

Ngày đăng 31/05/2023 | 03:52  | Lượt xem: 210
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

UBND huyện Thanh Trì: Công khai Giấy phép môi trường đối với Công ty TNHH một thành viên thiết bị Y tế Armephaco

Ngày đăng 24/05/2023 | 04:48  | Lượt xem: 183
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

UBND huyện Thanh Trì: Công khai Giấy phép môi trường đối với Dự án đầu tư xưởng SX phụ liệu ngành may của Công ty Cổ phần Tiến Đạt

Ngày đăng 20/04/2023 | 09:12  | Lượt xem: 315
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

UBND huyện Thanh Trì: Công khai Giấy phép môi trường đối với Công ty TNHH sản xuất thương mại và đầu tư Dũng Đông

Ngày đăng 01/04/2023 | 08:30  | Lượt xem: 192
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Trì: Thông báo công khai báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Công ty Dũng Đông

Ngày đăng 18/03/2023 | 08:30  | Lượt xem: 174
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

UBND huyện Thanh Trì: Công khai Giấy phép môi trường đối với dự án xây dựng trường Tiểu học Tesla

Ngày đăng 10/03/2023 | 05:39  | Lượt xem: 380
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Trì: Thông báo công khai báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án "Xưởng sản xuất phân bón của Trung tâm Công nghệ sinh học Ngọc Hồi""

Ngày đăng 09/03/2023 | 08:31  | Lượt xem: 256
1. Công văn số 373/TNMT 2. Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Xưởng sản xuất phân bón của Trung tâm Công nghệ sinh học Ngọc Hồi Triệu Quang Xuyên - VHTT

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Trì: Thông báo công khai báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án "Xây dựng trường Tiểu học Tesla""

Ngày đăng 03/03/2023 | 07:30  | Lượt xem: 137
1. Thông Báo số 368/TB-TNMT 2. Báo cáo đề xuất Triệu Quang Xuyên - VHTT