• THÔNG TIN DỰ ÁN ĐẦU TƯ, ĐẤU GIÁ, ĐẤT ĐAI, QUY HOẠCH • THÔNG TIN DỰ ÁN ĐẦU TƯ, ĐẤU GIÁ, ĐẤT ĐAI, QUY HOẠCH

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Trì: Thông báo mời tham gia đấu giá cho thuê QSD đất để sản xuất nông nghiệp do UBND xã Vĩnh Quỳnh quản lý

Ngày đăng 20/02/2023 | 08:38  | Lượt xem: 505
1. Công văn số 296/TNMT 2. Hồ sơ kèm theo Triệu Quang Xuyên - VHTT

UBND huyện Thanh Trì: Thông báo công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thanh Trì

Ngày đăng 17/02/2023 | 08:00  | Lượt xem: 1538
1. Thông báo số 26/TB-UBND 2. Quyết định số 928/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội 3. Báo cáo thuyết minh tổng hợp 4. Biểu Kế hoạch 2023 huyện Thanh Trì 5. Bản đồ kế hoạch 2023 huyện...

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Trì: Thông báo mời đấu giá Quyền sử dụng đất để cho thuê đất nông nghiệp do UBND xã Ngũ Hiệp quản lý

Ngày đăng 29/12/2022 | 08:58  | Lượt xem: 350
1. Thông báo 2934/TB-TN&MT ngày 28/12/2022 2. Hồ sơ mời đấu giá kèm theo Triệu Quang Xuyên - VHTT

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Trì: Thông báo mời đấu giá Quyền sử dụng đất để cho thuê đất nông nghiệp do UBND xã Ngọc Hồi quản lý

Ngày đăng 23/12/2022 | 07:30  | Lượt xem: 242
1. Thông báo số 2896/TB-TN&MT 2. Hồ sơ Đấu giá QSD đất NN tại Ngọc Hồi Triệu Quang Xuyên - VHTT

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Trì: Thông báo mời đấu giá Quyền sử dụng đất để cho thuê đất nông nghiệp do UBND xã Duyên Hà quản lý

Ngày đăng 04/11/2022 | 05:47  | Lượt xem: 325
1. Thông báo 2352/TB-TNMT 2. Hồ sơ mời tham gia đấu giá Triệu Quang Xuyên - VHTT

UBND huyện Thanh Trì: Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá

Ngày đăng 07/10/2022 | 04:09  | Lượt xem: 421
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT