• THÔNG TIN DỰ ÁN ĐẦU TƯ, ĐẤU GIÁ, ĐẤT ĐAI, QUY HOẠCH • THÔNG TIN DỰ ÁN ĐẦU TƯ, ĐẤU GIÁ, ĐẤT ĐAI, QUY HOẠCH

UBND huyện Thanh Trì: Hồ sơ mời tham gia đấu giá

Ngày đăng 06/05/2024 | 09:00  | Lượt xem: 894
Đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại khu đấu giá QSD đất xen kẹt, nhỏ lẻ tại thôn Hữu Lê, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội

BQL Dự án ĐTXD huyện: Thông báo đấu giá QSD đất để xây dựng nhà ở tại khu đấu giá QSD đất số 1 xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

Ngày đăng 14/09/2023 | 09:30  | Lượt xem: 1274
1. Thông báo 1048/TB-BQLDAĐTXD 2. Hồ sơ mời đấu giá QSDĐ Triệu Quang Xuyên - VHTT

BQL Dự án ĐTXD huyện: Thông báo đấu giá QSDĐ tại các thửa đất xen kẹt, nhỏ lẻ để XD nhà ở tại xã Ngũ Hiệp, Tam Hiệp, Liên Ninh, Hữu Hòa, Thanh Liệt và QSD đất để XD nhà ở tại KĐG QSDĐ số 1, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì

Ngày đăng 13/09/2023 | 08:43  | Lượt xem: 2418
1. Thông báo đấu giá 2. Hồ sơ mời đấu giá thửa xen kẹt tại Liên Ninh, Hữu Hòa, Thanh Liệt 3. Hồ sơ mời đấu giá thửa xen kẹt tại Ngũ Hiệp, Tam Hiệp Triệu Quang Xuyên - VHTT

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Trì: Công khai hồ sơ mời tham gia đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp do UBND xã Đại Áng, huyện Thanh Trì quản lý

Ngày đăng 06/09/2023 | 08:30  | Lượt xem: 725
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT (Hồ sơ được cung cấp bởi phòng TNMT)