thông tin cơ quan báo chí

Thành phố Hà Nội Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố

Ngày đăng 02/11/2018 | 08:18 AM  | View count: 273
Ngày 05/9/2018, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội.

Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016

Ngày đăng 17/09/2018 | 09:08 AM  | View count: 885
Tải nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh