thông tin cơ quan báo chí

UBND huyện Thanh Trì ban hành Công văn số 1610/UBND-GD&ĐT ngày 6/8/2020 về việc đề nghị cung cấp thông tin của phóng viên báo Pháp luật Việt Nam

Ngày đăng 07/08/2020 | 06:36 PM  | View count: 82
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Huyện Thanh Trì: Phấn đấu về đích trước 1-2 năm trong thực hiện đề án huyện lên quận

Ngày đăng 15/07/2020 | 09:00 AM  | View count: 617
Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì chia sẻ, thực hiện đề án huyện lên quận, đến nay huyện còn thiếu 3 tiêu chí gồm cân đối thu chi ngân sách, mật độ đường giao thông đô...

Báo cáo số 68/BC-UBND ngày 28/2/2020 của UBND huyện Thanh Trì về một số nội dung nổi cộm báo chí phản ánh liên quan đến Huyện

Ngày đăng 28/02/2020 | 08:50 PM  | View count: 108
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Báo cáo số 771/BC-UBND ngày 13/12/2019 của UBND huyện về việc thực hiện Văn bản 3104/ĐB-STTTT ngày 28/11/2019 của sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

Ngày đăng 23/12/2019 | 10:01 AM  | View count: 67
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

UBND huyện Thanh Trì ban hành Công văn số 2545/UBND-VP ngày 16/12/2019 về việc cung cấp thông tin về trường THCS thị trấn Văn Điển

Ngày đăng 19/12/2019 | 10:18 AM  | View count: 72
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

UBND huyện Thanh Trì ban hành Công văn 2202/UBND-BQLDAĐTXD ngày 31/10/2019 về việc cung cấp thông tin về một số nội dung các cơ quan báo chí phản ánh

Ngày đăng 04/11/2019 | 09:29 AM  | View count: 111
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

UBND huyện Thanh Trì ban hành Công văn 2211/UBND-GD&ĐT ngày 31/10/2019 về việc cung cấp thông tin liên quan đến trường THCS thị trấn Văn Điển

Ngày đăng 04/11/2019 | 09:24 AM  | View count: 100
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Thông cáo báo chí một số hoạt động chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố Hà Nội từ ngày 30/9/2019 đến 4/10/2019

Ngày đăng 16/10/2019 | 11:10 AM  | View count: 60
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Công văn số 2015/UBND-VP của UBND huyện Thanh Trì về việc Cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí được phản ánh tại cuộc họp báo ngày 24/9/2019

Ngày đăng 08/10/2019 | 04:29 PM  | View count: 91
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Thành phố Hà Nội Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố

Ngày đăng 02/11/2018 | 08:18 AM  | View count: 340
Ngày 05/9/2018, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội.

Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016

Ngày đăng 17/09/2018 | 09:08 AM  | View count: 1118
Tải nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh