CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thanh Trì: Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự góp phần giữ vững An ninh chính trị - trật tự ATXH
Ngày đăng 14/03/2024 | 16:37  | Lượt xem: 1252

Chiều ngày 14/3, tại UBND huyện Thanh Trì, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện tổ chức giám sát Chi Cục Thi hành án dân sự huyện và UBND các xã Vĩnh Quỳnh, Vạn Phúc, Tả Thanh Oai về việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự năm 2022, 2023. Đồng chí Lã Văn Huy – UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Trưởng ban Pháp chế, Trưởng Đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

Quang cảnh buổi giám sát

Dự buổi giám sát có đồng chí Đặng Đức Quỳnh – UVBTV, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Hưng – UVBTV, Phó chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện, thành viên Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - xã hội, đại diện các phòng, ban liên quan, lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Chủ tịch UBND các xã Vĩnh Quỳnh, Vạn Phúc, Tả Thanh Oai.

Trong năm 2022, 2023, công tác thi hành án dân sự được Chi cục Thi hành án dân sự huyện thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật; 100% các bản án, quyết định do Tòa án chuyển giao, đơn đề nghị thi hành án được đưa ra thi hành đảm bảo lợi ích của Nhà nước; quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; mọi mặt công tác thi hành án dân sự có những chuyển biến tích cực. Việc xác minh, phân loại án, kê biên, định giá, xử lý tài sản thi hành án được thực hiện chặt chẽ; Việc rà soát, lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm thi hành án được quan tâm thực hiện, đảm bảo đúng quy trình. Công tác kiểm tra được tăng cường, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai sót, vi phạm trong quá trình tổ chức thi hành án.

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo được kịp thời, đúng quy định. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác được quan tâm, cơ bản đáp ứng được yêu câu nhiệm vụ; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động ngày càng được chú trọng.

Tổng số bản án, quyết định đã nhận trong 2 năm 2022,2023 là 1.981, thụ lý 4.631 việc, số việc thi hành xong đạt tỷ lệ trên 83%, vượt chỉ tiêu đề ra. 100% các vụ cưỡng chế đều thực hiện thành công, đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Quỳnh Nguyễn Đình Thuật báo cáo tại buổi giám sát

UBND các xã Vĩnh Quỳnh, Vạn Phúc, Tả Thanh Oai đã phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thi hành án dân sự huyện trong việc thông báo thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án, áp dụng các biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án và các nhiệm vụ khác về thi hành án dân sự trên địa bàn, nên công tác thi hành án dân sự trên địa bàn các xã diễn ra ổn định, không có tình trạng khiếu kiện, đơn thư vượt cấp. Tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban ngành thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới công dân, vận động, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành án.

Tại buổi giám sát, lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện cũng nêu một số tồn tại như nhiều vụ việc thi hành án chưa được giải quyết dứt điểm; Việc áp dụng các biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế còn hạn chế; Số việc thi hành án liên quan đến tín dụng ngân hàng, tài sản thế chấp tăng nhiều nhưng chưa có giải pháp đột phá.

Đồng chí Đặng Đức Quỳnh - UVBTV, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Trì phát biểu chỉ đạo

Trên cơ sở báo cáo, thực tế giám sát của các thành viên Đoàn giám sát và ý kiến của các đại biểu tham dự, phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Đặng Đức Quỳnh – UVBTV, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Lã Văn Huy – UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Trưởng ban Pháp chế, Trưởng Đoàn giám sát đánh giá việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện năm 2022, 2023 có nhiều ưu điểm như: Cơ quan thi hành án dân sự huyện cũng như các cơ quan liên quan, đặc biệt là Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện rất quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện các quy định của pháp luật về công tác này. Do đó, kết quả đạt được khá cao, trong 2 năm các chỉ tiêu về tiền, về việc cơ bản đều đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, các đồng chí đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự huyện tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục khó khăn, từng bước nâng cao chất lượng công tác thi hành án, trong đó cần thực hiện các nhiệm vụ: Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị, địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các tầng lớp nhân dân, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về THADS. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, chấp hành viên hiện tại của đơn vị, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Đối với Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện, Đoàn giám sát đề nghị tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác thi hành án dân sự trên địa bàn, đặc biệt chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện phối hợp thực hiện tốt công tác thi hành án.

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án Huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ nhiệm vụ công tác được giao năm 2024.

Phương Xuyến - Trung tâm VHTT&TT