văn bản mới

Thông báo hoàn thiện hồ sơ đối với các thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc huyện Thanh Trì năm 2019

Ngày đăng 24/12/2019 | 04:51 PM  | View count: 1734
Ngày 23/12/2019, UBND huyện Thanh Trì ban hành Thông báo số 426/TB-UBND về việc hoàn thiện hồ sơ đối với các thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập...

Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc huyện Thanh Trì

Ngày đăng 20/12/2019 | 04:31 PM  | View count: 3416
Ngày 20/12/2019, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì đã ban hành Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục thuộc huyện Thanh Trì năm 2019

Thông báo tiêu chí xét trúng tuyển đối với thí sinh có kết quả điểm thi bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng trong kỳ thi tuyển viên chức giáo dục năm 2019

Ngày đăng 20/12/2019 | 10:00 AM  | View count: 1009
Ngày 19/12/2019, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Thanh Trì đã ban hành Thông báo số 424/TB-HĐTD về tiêu chí xét trúng tuyển đối với thí sinh có kết quả điểm thi bằng nhau ở chỉ tiêu...

Thông báo kết quả chấm phúc khảo thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển viên chức giáo dục thuộc huyện Thanh Trì năm 2019

Ngày đăng 13/12/2019 | 02:38 PM  | View count: 1883
Ngày 13/12/2019, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Thanh Trì đã ban hành Thông báo số 412/TB-HĐTD về kết quả chấm phúc khảo thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ thi tuyển viên...

Thông báo điểm thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển viên chức giáo dục thuộc huyện Thanh Trì năm 2019

Ngày đăng 21/11/2019 | 05:41 PM  | View count: 7731
Ngày 21/11/2019, Hội đồng tuyển dụng huyện Thanh Trì ban hành thông báo số 390/TB-HĐTD công bố điểm thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển viên chức giáo dục thuộc huyện Thanh Trì năm 2019.

Hoả tốc: Về việc tiếp tục thực hiện việc thi tuyển và xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các cơ sở giáo dục công lập

Ngày đăng 15/11/2019 | 08:06 PM  | View count: 1909
Thực hiện Công văn số 5130/UBND-NC ngày 15/11/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện việc thi tuyển và xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các cơ sở giáo dục công lập.

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc, thi Vòng 2 môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển viên chức giáo dục thuộc huyện Thanh Trì năm 2019

Ngày đăng 11/11/2019 | 09:53 AM  | View count: 3830
Ngày 07/11/2019, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Thanh Trì đã ban hành Thông báo số 376/TB-HĐTD về việc thông báo thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc, thi Vòng 2 môn Nghiệp vụ chuyên...

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh