văn bản mới

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục huyện Thanh Trì tính đến ngày 13.07.2020

Ngày đăng 13/07/2020 | 05:00 AM  | View count: 47
Danh sách đăng ký dự tuyển xem tại đây. Tổng hợp số lượng đăng ký dự tuyển xem tại đây./. Lê Thị Hồng Đào -...

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục huyện Thanh Trì tính đến ngày 10.07.2020

Ngày đăng 10/07/2020 | 06:00 PM  | View count: 18
Danh sách đăng ký dự tuyển xem tại đây. Tổng hợp số lượng đăng ký dự tuyển xem tại đây./. Lê Thị Hồng Đào -...

Thông báo danh sách các thí sinh đăng ký xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND huyện Thanh Trì sau khi thực hiện chuyển đổi lần 1

Ngày đăng 06/07/2020 | 05:19 PM  | View count: 534
Ngày 06/7/2020, UBND huyện Thanh Trì đã ban hành Thông báo số 159/TB-UBND về danh sách các thí sinh đưng ký xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND huyện Thanh Trì sau khi thực...

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục huyện Thanh Trì tính đến ngày 01.07.2020

Ngày đăng 01/07/2020 | 05:20 PM  | View count: 575
Danh sách đăng ký dự tuyển xem tại đây. Tổng hợp số lượng đăng ký dự tuyển xem tại đây./. Lê Thị Hồng Đào -...

Thông báo nội dung ôn tập sát hạch Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo viên các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND huyện Thanh Trì năm 2020

Ngày đăng 29/06/2020 | 05:06 PM  | View count: 420
Thực hiện Hướng dẫn số 1780/HD-BCĐ ngày 29/6/2020 của Ban Chỉ đạo xét tuyển viên chức giáo dục thành phố Hà Nội, UBND huyện Thanh Trì đã ban hành Thông báo số 146/TB-UBND ngày 29/6/2020

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục huyện Thanh Trì tính đến ngày 29.6.2020

Ngày đăng 29/06/2020 | 05:15 PM  | View count: 413
Danh sách đăng ký dự tuyển xem tại đây. Tổng hợp số lượng đăng ký dự tuyển xem tại đây./. Lê Thị Hồng Đào -...

Thông báo danh sách các thí sinh đăng ký xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND huyện Thanh Trì tính đến ngày 26/6/2020

Ngày đăng 26/06/2020 | 05:34 PM  | View count: 639
Ngày 26/6/2020, UBND Thanh Trì ban hành Thông báo số 144/TB-UBND về Danh sách các thí sinh đăng ký xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND huyện Thanh Trì năm 2020 đối với các...

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục huyện Thanh Trì tính đến ngày 25.6.2020

Ngày đăng 25/06/2020 | 05:17 PM  | View count: 448
Danh sách đăng ký dự tuyển xem tại đây. Tổng hợp số lượng đăng ký dự tuyển xem tại đây./. Lê Thị Hồng Đào -...

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục huyện Thanh Trì tính đến ngày 24.6.2020

Ngày đăng 24/06/2020 | 05:15 PM  | View count: 361
Danh sách đăng ký dự tuyển xem tại đây. Tổng hợp số lượng đăng ký dự tuyển xem tại đây./. Lê Thị Hồng Đào -...

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục huyện Thanh Trì tính đến ngày 23.6.2020

Ngày đăng 23/06/2020 | 05:10 PM  | View count: 399
Danh sách đăng ký dự tuyển xem tại đây. Tổng hợp số lượng đăng ký dự tuyển xem tại đây./. Lê Thị Hồng Đào -...

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục huyện Thanh Trì tính đến ngày 22.6.2020

Ngày đăng 22/06/2020 | 05:04 PM  | View count: 309
Danh sách đăng ký dự tuyển xem tại đây. Tổng hợp số lượng đăng ký dự tuyển xem tại đây./. Lê Thị Hồng Đào -...

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục huyện Thanh Trì tính đến ngày 19.6.2020

Ngày đăng 19/06/2020 | 05:30 PM  | View count: 487
Danh sách đăng ký dự tuyển xem tại đây. Tổng hợp số lượng đăng ký dự tuyển xem tại đây./. Lê Thị Hồng Đào -...

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh