Huyện Thanh Trì: Đăng ký Nghĩa vụ quân sự, phương tiện kỹ thuật dự bị và dân quân tự vệ năm 2024 bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ.
Ngày đăng 07/04/2024 | 10:24  | Lượt xem: 1117

Sáng 7/4, 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Trì đồng loạt tổ chức đăng ký Nghĩa vụ quân sự, phương tiện kỹ thuật dự bị và dân quân tự vệ (NVQS, PTKTDB, DQTV) năm 2024 bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ.

Xã Ngọc Hồi đăng ký NVQS, DQTV, PTKT năm 2024

Đối tượng đăng ký nghĩa vụ quân sự là công dân trong độ tuổi từ 17 sẵn sàng nhập ngũ, đồng thời đăng ký bổ sung đối với thanh niên có độ tuổi từ 18 đến 27.

Ban CHQS huyện Thanh Trì thường xuyên bám nắm tình hình

Để hoàn thành tốt buổi đăng ký, Ban CHQS các xã, thị trấn đã tham mưu cho UBND xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đăng ký NVQS, PTKTDB, DQTV bảo đảm chặt chẽ, đúng thời gian quy định. Bên cạnh đó, tại mỗi xã, thị trấn, Ban CHQS huyện Thanh Trì đều cử cán bộ xuống theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ trong quá trình thực hiện các nội dung.

Từng thành phần nghiêm túc trong thực hiện nhiệm vụ

Với tinh thần nghiêm túc, Ban CHQS các xã, thị trấn đã tập trung làm tốt công tác giáo dục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự tới từng thôn, tổ dân phố, góp phần nâng cao nhận thức của thanh niên và gia đình thanh niên về quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện NVQS.

Xã Vĩnh Quỳnh có 195 thanh niên đăng ký NVQS năm 2024

Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, nên việc đăng ký được đánh giá tổ chức khoa học, đảm bảo phương châm công bằng, dân chủ, công khai, đúng quy trình, quy định của Luật NVQS, đã có 2.049 thanh niên đăng ký tuổi 17; 570 quân nhân đăng ký dự bị hạng 1, hạng 2; 71 nữ có chuyên môn kỹ thuật, 21 phương tiện kỹ thuật và 592 dân quân tự vệ.

Ngay trong buổi sáng, xã Đại Áng đã hoàn thành đăng ký NVQS cho 102 thanh niên, đạt 100%

Thông qua việc tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho nam công dân tuổi 17 và đăng ký độ tuổi dân quân tự vệ, phương tiện kỹ thuật năm 2024, đã giúp cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện nói chung và Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn nói riêng nắm chắc số lượng và chất lượng, quản lý về lý lịch chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe…của nam thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, của công dân nam, nữ trong độ tuổi dân quân tự vệ, quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật, làm căn cứ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch động viên, tuyển quân xây dựng lực lượng dân quân tự vệ nòng cốt, sẵn sàng mở rộng lực lượng dân quân tự vệ trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Đồng thời công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ và chủ phương tiện kỹ thuật hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, tự giác thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

 Rà soát kiểm tra lý lịch bản thân và gia đình, trình độ văn hóa, chính trị của thanh niên trong độ tuổi …

Trong thời gian tới, Ban CHQS huyện Thanh Trì tiếp tục tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các giải pháp cụ thể xây dựng lực lượng Dự bị động viên bảo đảm đủ về tổ chức, biên chế; tổ chức điểm danh, huấn luyện đúng, đủ quân số, bảo đảm lực lượng DBĐV có trình độ và bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn sẵn sàng động viên khi có kế hoạch.

Phương Xuyến - Trung tâm VHTT&TT