ĐOÀN KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA THÀNH VIÊN BAN ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI LÀM VIỆC TẠI HUYỆN THANH TRÌ
Ngày đăng 25/05/2024 | 02:38  | Lượt xem: 340

Ngày 23/5/2024, Đoàn kiểm tra, giám sát của thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH Thành phố do đồng chí Nguyễn Đức Tiến - Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện về quá trình triển khai thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn huyện.

Dự và tiếp đoàn, có đồng chí Nguyễn Văn Hưng, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện và các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện.

        Trước khi vào hội nghị, Đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại UBND xã Tân Triều và một số hộ vay vốn.

      Thời gian qua, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về tín dụng Chính sách xã hội trên địa bàn huyện. Hoạt động tín dụng Chính sách xã hội đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tính đến tháng 5/2024: Tổng nguồn vốn tín dụng đạt 556.230 triệu đồng, đạt 93% kế hoạch. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng là 553.986 triệu đồng, tăng 45.487 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng 8,9%. Doanh số cho vay 5 tháng đầu năm 2024: 146.582 triệu đồng với 2.794 lượt khách hàng vay vốn. Doanh số thu nợ 5 tháng đầu năm 2024: 139.286triệu đồng, chiếm 95% doanh số cho vay. Số khách hàng dư nợ: 10.037 khách hàng. Dư nợ bình quân tổ TK&VV đạt 2.163 triệu đồng/tổ; dư nợ bình quân khách hàng vay vốn đạt 51,9 triệu đồng/khách hàng; bình quân cho vay 5 tháng đầu năm 2024 đạt 65 triệu đồng/khách hàng. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động tín dụng Chính sách xã hội trên địa bàn huyện còn gặp một số khó khăn, tồn tại như: Nguồn vốn chương trình hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm chưa đáp ứng hết được nhu cầu của nhân dân trên địa bàn. Một số chương trình triển khai còn chưa kịp thời….

       

 Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH huyện trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện hoạt động tín dụng Chính sách xã hội. Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác vốn vay đã có sự phối hợp chặt chẽ, góp phần quan trọng duy trì và nâng cao chất lượng tín dụng. Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã chấp hành đầy đủ các quy định về quản lý hoạt động tín dụng chính sách, thực hiện tốt các quy trình nghiệp vụ.

       Trong thời gian tới, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện cần tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI); Kết luận số 06- KL/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” để tập trung nguồn lực đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn. NHCSXH, HĐT, các phòng, ban, ngành của huyện, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền huy động các khoản tiền tạm thời nhàn rỗi tại các quỹ hội, các doanh nghiệp trên địa bàn gửi vào NHCSXH để tăng cường nguồn vốn cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội, góp phần giảm cấp bù cho Ngân sách nhà nước. Tăng cường triển khai công tác kiểm tra giám sát của các thành viên Ban đại diện HĐQT, HĐT huyện để kịp thời phát hiện tồn tại (nếu có) và có biện pháp xử lý, tháo gỡ, đảm bảo an toàn tài sản nguồn vốn Nhà nước. NHCSXH phối hợp với UBND các xã, Hội đoàn thể nhận ủy thác các xã, thị trấn tiếp tục triển khai và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao. Tích cực thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi. Nâng cao chất lượng các điểm giao dịch xã nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn trên địa bàn huyện.

Hoàng Thị Thu Thủy, Văn phòng HĐND - UBND huyện