thông tin tuyển dụng

Thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự xét tuyển Chỉ huy trưởng quân sự xã năm 2020

Ngày đăng 18/09/2020 | 03:30 PM  | View count: 96
Xem chi tiết Thông báo 322 tại đây Lê Thị Hồng Đào - Phòng Nội vụ

Hà Nội: Phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại sở, cơ quan tuơng đương sở, UBND quận, huyện, thị xã năm 2020

Ngày đăng 18/09/2020 | 11:00 AM  | View count: 119
1. Xem chỉ tiêu và Kế hoạch thi tuyển công chức tại đây 2. Xem thông báo phiếu đăng ký thi tuyển Công chức năm 2020 tại đây 3....

Thông báo thí sinh đủ điều kiện, thời gian, địa điểm, nội dung ôn tập kiểm tra, sát hạch tiếp nhận đặc biệt vào viên chức làm việc tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Thanh Trì năm 2020

Ngày đăng 04/09/2020 | 09:46 AM  | View count: 158
Chi tiết nội dung Thông báo 298 xem tại đây. Lê Thị Hồng Đào - Phòng Nội vụ

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

Ngày đăng 01/09/2020 | 04:33 PM  | View count: 209
Chi tiết Thông báo số 295 Lê Thị Hồng Đào - phòng Nội vụ

Thông báo về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã

Ngày đăng 20/08/2020 | 05:47 PM  | View count: 235
Chi tiết Thông báo 372./. Lê Thị Hồng Đào - Phòng Nội vụ

Thông báo hoàn thiện hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND huyện Thanh Trì năm 2020

Ngày đăng 07/08/2020 | 04:48 PM  | View count: 588
Chi tiết Thông báo 259 xem tại đây. Lê Thị Hồng Đào - Phòng Nội vụ

Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức giáo dục huyện Thanh Trì năm 2020

Ngày đăng 06/08/2020 | 04:41 PM  | View count: 543
       Ngày 05/8/2020, UBND huyện Thanh Trì ban hành Quyết định số 5365/QĐ-UBND về Phê duyệt kết quả xét tuyển vào viên...

Thông báo kết quả điểm thực hành kỳ xét tuyển viên chức giáo dục năm 2020 của huyện Thanh Trì

Ngày đăng 29/07/2020 | 03:51 PM  | View count: 1010
       Căn cứ Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế...

Thông báo thay đổi sơ đồ phòng thi Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo dục năm 2020 thuộc huyện Thanh Trì

Ngày đăng 27/07/2020 | 10:38 AM  | View count: 492
        Căn cứ Quyết định số 4619/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của UBND huyện Thanh Trì về việc thành lập Hội đồng xét tuyển vào viên...

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc, xét tuyển Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo dục năm 2020 thuộc huyện Thanh Trì

Ngày đăng 22/07/2020 | 05:32 PM  | View count: 665
       Căn cứ Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế...

Thông báo danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển Vòng 2 kỳ xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND huyện Thanh Trì năm 2020

Ngày đăng 20/07/2020 | 06:00 PM  | View count: 662
      Căn cứ Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch...

Thông báo danh sách các thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục năm 2020 thuộc UBND huyện Thanh Trì

Ngày đăng 14/07/2020 | 05:16 PM  | View count: 871
       Thực hiện Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành...

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục huyện Thanh Trì tính đến ngày 13.07.2020

Ngày đăng 13/07/2020 | 05:00 AM  | View count: 447
Danh sách đăng ký dự tuyển xem tại đây. Tổng hợp số lượng đăng ký dự tuyển xem tại đây./. Lê Thị Hồng Đào -...

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục huyện Thanh Trì tính đến ngày 10.07.2020

Ngày đăng 10/07/2020 | 06:00 PM  | View count: 229
Danh sách đăng ký dự tuyển xem tại đây. Tổng hợp số lượng đăng ký dự tuyển xem tại đây./. Lê Thị Hồng Đào -...

Thông báo danh sách các thí sinh đăng ký xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND huyện Thanh Trì sau khi thực hiện chuyển đổi lần 1

Ngày đăng 06/07/2020 | 05:19 PM  | View count: 770
Ngày 06/7/2020, UBND huyện Thanh Trì đã ban hành Thông báo số 159/TB-UBND về danh sách các thí sinh đưng ký xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND huyện Thanh Trì sau khi thực...

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục huyện Thanh Trì tính đến ngày 01.07.2020

Ngày đăng 01/07/2020 | 05:20 PM  | View count: 761
Danh sách đăng ký dự tuyển xem tại đây. Tổng hợp số lượng đăng ký dự tuyển xem tại đây./. Lê Thị Hồng Đào -...

Thông báo nội dung ôn tập sát hạch Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo viên các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND huyện Thanh Trì năm 2020

Ngày đăng 29/06/2020 | 05:06 PM  | View count: 712
Thực hiện Hướng dẫn số 1780/HD-BCĐ ngày 29/6/2020 của Ban Chỉ đạo xét tuyển viên chức giáo dục thành phố Hà Nội, UBND huyện Thanh Trì đã ban hành Thông báo số 146/TB-UBND ngày 29/6/2020

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục huyện Thanh Trì tính đến ngày 29.6.2020

Ngày đăng 29/06/2020 | 05:15 PM  | View count: 587
Danh sách đăng ký dự tuyển xem tại đây. Tổng hợp số lượng đăng ký dự tuyển xem tại đây./. Lê Thị Hồng Đào -...

Thông báo danh sách các thí sinh đăng ký xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND huyện Thanh Trì tính đến ngày 26/6/2020

Ngày đăng 26/06/2020 | 05:34 PM  | View count: 813
Ngày 26/6/2020, UBND Thanh Trì ban hành Thông báo số 144/TB-UBND về Danh sách các thí sinh đăng ký xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND huyện Thanh Trì năm 2020 đối với các...

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục huyện Thanh Trì tính đến ngày 25.6.2020

Ngày đăng 25/06/2020 | 05:17 PM  | View count: 534
Danh sách đăng ký dự tuyển xem tại đây. Tổng hợp số lượng đăng ký dự tuyển xem tại đây./. Lê Thị Hồng Đào -...

 

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh