thông tin tuyển dụng

Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND huyện Thanh Trì năm 2019

Ngày đăng 15/03/2019 | 04:47 PM  | View count: 2253
Ngày 14/3/2019, UBND huyện Thanh Trì đã ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND...

Thông báo về việc tuyển dụng công chức làm việc tại các xã, thị trấn thuộc huyện Thanh Trì năm 2019

Ngày đăng 15/03/2019 | 05:06 PM  | View count: 966
Ngày 14/3/2019, UBND huyện Thanh Trì đã ban hành Thông báo số 69/TB-UBND về việc tuyển dụng công chức làm việc tại các xã, thị trấn thuộc huyện Thanh Trì năm 2019.

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc huyện Thanh Trì năm 2019

Ngày đăng 15/03/2019 | 05:03 PM  | View count: 2113
Ngày 14/3/2019, UBND huyện Thanh Trì đã ban hành Thông báo số 68/TB-UBND về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc huyện...

Thông báo về việc tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức làm việc tại các phòng chuyên môn thuộc huyện Thanh Trì năm 2019

Ngày đăng 15/03/2019 | 04:51 PM  | View count: 1014
Ngày 14/3/2019, UBND huyện Thanh Trì ban hành Thông báo số 67/TB-UBND về việc tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức làm việc tại các phòng chuyên môn thuộc huyện Thanh Trì năm 2019.

Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, thị trấn thuộc huyện Thanh Trì năm 2019

Ngày đăng 15/03/2019 | 04:43 PM  | View count: 518
Ngày 14/3/2019, UBND huyện Thanh Trì đã ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND về việc tuyển dụng công chức xã, thị trấn thuộc huyện Thanh Trì năm 2019.

Quyết định phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 12/03/2019 | 04:28 PM  | View count: 1032
Ngày 07/3/2019, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1076/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non,...

Quyết định phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 12/03/2019 | 04:13 PM  | View count: 299
Ngày 06/3/2019, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1058/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã...

Quyết định phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 12/03/2019 | 04:20 PM  | View count: 185
Ngày 06/3/2019, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1059/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2019

Thông báo tuyển sinh hệ Đại học Chính trị (Văn bằng 2) năm 2018 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Ngày đăng 02/04/2018 | 05:45 PM  | View count: 111383
Thông báo tuyển sinh hệ Đại học Chính trị (Văn bằng 2) năm 2018 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Ngày đăng 02/04/2018 | 05:39 PM  | View count: 104653
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sỹ năm 2018 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Ngày đăng 02/04/2018 | 05:32 PM  | View count: 104155
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sỹ năm 2018 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Thông báo điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ Tuyển dụng công chức theo hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển khối cơ quan Đảng, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Thanh Trì

Ngày đăng 23/03/2018 | 02:53 PM  | View count: 135640
Thông báo số 114-TB/BTC ngày 23/3/2018. Nội dung chi tiết tại đây ./. Tổ giúp việc BBT

Thông báo tuyển dụng công chức theo hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển khối cơ quan Đảng, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Thanh Tri

Ngày đăng 15/03/2018 | 03:42 PM  | View count: 136515
Thông báo tuyển dụng công chức theo hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển khối cơ quan Đảng, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Thanh Tri

Thông báo tiếp nhận hồ sơ và tuyển dụng công chức năm 2017, diện tiếp nhận không qua thi tuyển

Ngày đăng 02/10/2017 | 04:37 PM  | View count: 257
Thông báo số 638/TB-UBND ngày 02/10/2017 của UBND huyện Thanh Trì về việc tiếp nhận hồ sơ và tuyển dụng công chức năm 2017, diện tiếp nhận không...

 

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh