THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Kế hoạch tuyển dụng công chức làm việc tại các Sở, cơ quan tương đương Sở; UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2024

Ngày đăng 04/05/2024 | 03:18  | Lượt xem: 467
Xem chi tiết nội dung tại đây! Phụ lục Lưu Xuân Dũng - VHTT

Thông báo về việc tuyển dụng công chức làm việc tại các Sở, cơ quan tương đương Sở; UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2024

Ngày đăng 04/05/2024 | 03:01  | Lượt xem: 385
Xem nội dung chi tiết tại đây! Phụ lục Phụ lục Lưu Xuân Dũng - VHTT

Ban Dân tộc UBND thành phố Hà Nội: Thông báo tiếp nhận công chức về công tác tại Ban Dân tộc thành phố Hà Nội

Ngày đăng 01/04/2024 | 03:28  | Lượt xem: 504
Xem nội dung chi tiết tại đây! Lưu Xuân Dũng - VHTT

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023: Quyết định xử lý vi phạm nội quy thi đối với thí sinh dự xét tuyển viên chức năm 2023

Ngày đăng 18/01/2024 | 03:00  | Lượt xem: 1005
Xem chi tiết nội dung tại đây! Lưu Xuân Dũng - VHTT