thông tin tuyển dụng

Thông báo thời gian, địa điểm thi trắc nghiệm kỳ thi tuyển viên chức giáo dục thuộc huyện Thanh Trì năm 2019

Ngày đăng 11/10/2019 | 02:00 PM  | View count: 599
Ngày 10/10/2019, Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Thanh Trì thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính như sau:...

Phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập Vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 02/10/2019 | 04:58 PM  | View count: 808
Ngày 01/10/2019, Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức, viên chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1362/QĐ-BCĐTDCCVC về việc phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập Vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức làm...

Thông báo bổ sung danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập thuộc huyện Thanh Trì năm 2019

Ngày đăng 01/10/2019 | 02:01 PM  | View count: 679
Nội dung Thông báo 329 Danh sách bổ sung thi sinh đủ điều kiện dự thi./ . Lê Thị Hồng Đào - Phòng Nội vụ

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập thuộc huyện Thanh Trì năm 2019

Ngày đăng 27/09/2019 | 05:48 PM  | View count: 1419
Nội dung chi tiết Thông báo 325. D anh sách thí sinh đủ điều kiện khối Mầm non. Danh sách thí sinh đủ điều kiện khối Tiểu học. ...

Thông báo lịch tổ chức thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập thuộc huyện Thanh Trì năm 2019

Ngày đăng 26/09/2019 | 06:07 PM  | View count: 1287
Nội dung chi tiết Thông báo 324. Nội dung chi tiết Thông báo 2239. Lê Thị Hồng Đào - Phòng Nội vụ./.  

Thông báo danh sách phân công công tác đối với học viên công chức nguồn trúng tuyển vào công chức cấp xã thuộc huyện Thanh Trì năm 2019

Ngày đăng 16/08/2019 | 10:09 AM  | View count: 356
Nội dung Thông báo xem tại đây./. Lê Thị Hồng Đào - Phòng Nội vụ

Thông báo kết quả thi tuyển công chức cấp xã huyện Thanh Trì năm 2019

Ngày đăng 15/07/2019 | 11:50 AM  | View count: 504
Nội dung chi tiết xem tại đây./. Phòng Nội vụ huyện Thanh Trì

Thông báo điểm thi tuyển dụng công chức xã thuộc huyện Thanh Trì năm 2019

Ngày đăng 12/06/2019 | 11:07 AM  | View count: 643
Xem chi tiết tại đây./. Lê Thị Hồng Đào - Phòng Nội vụ

Thông báo kết quả thi trắc nghiệm trên máy tính; Danh sách thí sinh dự thi viết trong kỳ thi tuyển dụng công chức xã, thị trấn thuộc huyện Thanh Trì năm 2019

Ngày đăng 05/06/2019 | 10:58 AM  | View count: 637
Nội dung chi tiết Thông báo 177./. Lê Thị Hồng Đào - Phòng Nội vụ

Thông báo số 176-TB/BCNTU: Công khai Tuyển dụng và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2019

Ngày đăng 03/06/2019 | 10:24 PM  | View count: 489
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên _ Phòng VHTT

Tiêu chí và tuyển dụng công chức qua thi tuyển

Ngày đăng 03/06/2019 | 10:14 PM  | View count: 545
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Hướng dẫn tổ chức thi, chấm thi, phúc khảo kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2019

Ngày đăng 22/05/2019 | 09:11 AM  | View count: 287
Ban Chỉ đạo tuyển dụng CCVC thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 1086/HD-BCĐ ngày 20/5/2019 về hướng dẫn tổ chức thi, chấm thi, phúc khảo kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2019.

Thông báo nội dung, tài liệu ôn tập các môn kỳ thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 22/05/2019 | 09:06 AM  | View count: 293
Ngày 17/5/2019, Ban Chỉ đạo tuyển dụng CCVC thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo số 1073/TB-BCĐ TDCCVC về việc nội dung, tài liệu ôn tập các môn kỳ thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hà Nội năm...

Thông báo: Tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 21/05/2019 | 11:11 AM  | View count: 231
Ngày 17/5/2019, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 1946-TB/TU về việc tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội năm 2019.

Kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019

Ngày đăng 13/05/2019 | 10:56 AM  | View count: 206
Ngày 13/5/2019, Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức viên chức thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 993/HD-BCĐ về việc kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019.

Thông báo điều chỉnh hình thức thi trắc nghiệm các môn ngoại ngữ tiếng Đức, Nga, Pháp, Trung Quốc trong kỳ thi tuyển công chức năm 2019

Ngày đăng 13/05/2019 | 11:20 AM  | View count: 277
Chi tiết Thông báo số 992 ./. Lê Thị Hồng Đào - Phòng Nội vụ

Thông báo Lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2019

Ngày đăng 13/05/2019 | 10:19 AM  | View count: 528
Ngày 10/5/2019, Hội đồng thi tuyển công chức 2019 của thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo số 975/TB-HĐTT về Lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2019.

Hướng dẫn tổ chức, thực hiện tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 13/05/2019 | 10:34 AM  | View count: 281
Ngày 10/5/2019, Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức viên chức thành phố Hà Nội đã ban hành Hướng dẫn số 979/HD-SNV về tổ chức, thực hiện tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà...

 

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh