THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Hội đồng xét tuyển công chức năm 2022 TP Hà Nội: Thông báo lịch tổ chức xét tuyển công chức năm 2022

Ngày đăng 21/11/2022 | 05:45  | Lượt xem: 578
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

UBND huyện Thanh Trì: Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Thanh Trì năm 2022

Ngày đăng 11/11/2022 | 02:34  | Lượt xem: 1101
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT