THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Huyện Thanh Trì: Tiến hành đồng bộ, thực chất, hiệu quả công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân
Ngày đăng 16/04/2024 | 13:26  | Lượt xem: 534

Những năm qua, UBND huyện Thanh Trì, các xã thị trấn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tích cực quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, thực chất, có hiệu quả các chủ trương, quan điểm, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Quang cảnh buổi giám sát

Ngày 16/4, Thường trực HĐND huyện Thanh Trì tổ chức giám sát UBND huyện, UBND các xã Tân Triều, Tả Thanh Oai, Đại Áng và Ngọc Hồi về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh của công dân (từ ngày 1/9/2023 đến ngày 29/2/2024). Đồng chí Đặng Đức Quỳnh – UVBTV, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Thị Hằng – HUV, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi giám sát.

Dự giám sát có đồng chí Lã Văn Huy – UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Hưng – UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện, các đồng chí thành viên Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - xã hội, lãnh đạo các Phòng, Ban liên quan, UBND các xã Tân Triều, Tả Thanh Oai, Đại Áng và Ngọc Hồi.

Đồng chí Tạ Mạnh Tấn - Chánh Thanh tra Nhà nước huyện Thanh Trì phát biểu

Tại buổi làm việc, đại diện UBND huyện, các xã đã báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân cũng như những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đồng thời đưa ra các đề xuất, kiến nghị với Đoàn giám sát của HĐND huyện.

Phó chủ tịch UBND xã Ngọc Hồi Nguyễn Việt Hưng báo cáo công tác giải quyết đơn thư của địa phương

Thời gian qua, UBND huyện và các xã đã thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; bố trí phòng tiếp công dân; phân công và niêm yết công khai lịch trực tiếp công dân, số điện thoại lãnh đạo; có phiếu tiếp nhận đơn thư và mở sổ theo dõi công tác tiếp công dân theo quy định.

Chủ tịch UBND xã Tả Thanh Oai Vũ Hoài Sơn báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư của xã

UBND huyện đã thông qua Kế hoạch công tác thanh tra, trong đó đề ra các chỉ tiêu về giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện kết luận thanh tra, tố cáo. Chỉ đạo tiến hành 1 cuộc thanh tra trách nhiệm về thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng đối với Chủ tịch UBND xã Tả Thanh Oai, Vạn Phúc; 1 cuộc thanh tra trách nhiệm giải quyết đơn, yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký biến động đất đai đối với UBND xã Tân Triều. Chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, tố cáo, giải quyết khiếu nại, ban hành 8 văn bản chỉ đạo, đôn đốc giải quyết…

Đ.c Lã Văn Huy - UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện phát biểu

UBND huyện đã tiếp 519 lượt với 570 công dân; tiếp nhận 559 đơn, trong đó có 439 đơn thuộc thẩm quyền. Toàn bộ các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đều được tiếp nhận, phân loại xử lý trong thời hạn quy định. Đã giải quyết 351 đơn, đạt tỷ lệ 80%; đang giải quyết 88 đơn. UBND cấp xã tiếp nhận mới 153 đơn, đã giải quyết đạt tỷ lệ 85,7%; đang giải quyết 28 đơn. Đã tổ chức thực hiện xong 23/38 kết luận thanh gia, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo có hiệu lực pháp luật; còn 15 kết luận, quyết định UBND huyện chỉ đạo các đơn vị, phòng ban thực hiện.

Đồng chí Đặng Đức Quỳnh – UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Trì phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Đặng Đức Quỳnh – UVBTV, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Trì đề nghị các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 3/2/2020 của UBND huyện về việc tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện Thanh Trì; các thông báo, kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy, Nghị quyết của HĐND huyện và các kế hoạch, giải pháp UBND huyện đã triển khai. Bám sát kế hoạch công tác năm, chủ động xây dựng kế hoạch công tác tuần, tháng thực hiện, kịp thời nắm bắt tình hình, những vấn đề tiềm ẩn phát sinh vi phạm, bức xúc trong Nhân dân để tiếp xúc, đối thoại với công dân, giải quyết sớm vụ việc. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tiếp công dân, phân loại, thẩm tra, xác minh, giải quyết đơn; kịp thời báo cáo, xin ý kiến hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc của UBND và các Sở, ngành TP. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để nâng cao nhận thức pháp luật của Nhân dân về quyền tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, quy định về thẩm quyền, quy trình giải quyết, các quy định pháp luật về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng… giải quyết tốt các mâu thuẫn trong nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Phương Xuyến - Trung tâm VHTT&TT