THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thường trực HĐND huyện Thanh Trì tổ chức kỳ họp chuyên đề và Phiên giải trình theo quy định
Ngày đăng 11/06/2024 | 12:30  | Lượt xem: 1004

Ngày 11/6, Thường trực HĐND huyện Thanh Trì khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp 14 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định về chủ trương đầu tư công trên địa bàn huyện thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của HĐND huyện và Phiên giải trình giữa hai kỳ họp của HĐND huyện tập trung vào vấn đề về công tác cấp GCNQSD đất ở lần đầu tại các khu dân cư, khu tập thể và đăng ký biến động GCNQSD đất sau GPMB để thực hiện dự án trên địa bàn huyện.

Đồng chí Đặng Đức Quỳnh - UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc Kỳ họp

Đồng chí Đặng Đức Quỳnh – UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Thị Hằng – HUV, Phó chủ tịch HĐND huyện chủ trì Kỳ họp.

Dự Kỳ họp có đồng chí Nguyễn Tiến Cường – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Việt Phương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; đồng chí Lý Duy Xuân – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Hưng – UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ huyện ủy; Thường trực HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ huyện, các đại biểu HĐND huyện; đại diện các phòng, ban, đơn vị liên quan.

Các đại biểu dự Kỳ họp

Tại kỳ họp, UBND huyện đã trình 4 Tờ trình gồm: Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công của huyện; Bổ sung danh mục dự án và kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách huyện quản lý năm 2024; Cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 sang năm 2024 của một số dự án sử dụng nguồn ngân sách cấp huyện hỗ trợ mục tiêu cho ngân sách cấp xã; Cập nhật, điều chỉnh, điều hòa Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của huyện. Ban kinh tế xã hội và Ban pháp chế HĐND huyện báo cáo thẩm tra những nội dung theo thẩm quyền.

Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hưng trình bày nội dung các Tờ trình

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND huyện đã thảo luận, phân tích, làm rõ hơn nội dung của 4 Tờ trình.

Các đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua các Tờ trình của UBND huyện

HĐND huyện thống nhất bổ sung danh mục dự án và kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách huyện năm 2024. Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đã giao của 15 dự án. Bổ sung danh mục dự án và kế hoạch vốn cho 13 dự án chưa có trong kế hoạch vốn giao đầu năm, bổ sung kế hoạch vốn cho 09 dự án đã có trong kế hoạch vốn giao đầu năm theo giá trị phê duyệt quyết toán hoàn thành. Nguồn vốn bổ sung cho 22 dự án bổ sung kế hoạch vốn được sử dụng từ nguồn điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 15 dự án.

Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn nguồn vốn phân cấp đã giao của dự án xây mới trường tiểu học Hữu Hòa (cơ sở 2), để bổ sung kế hoạch vốn cho 02 dự án đã có trong kế hoạch vốn giao đầu năm. Tổng kế hoạch vốn cân đối ngân sách huyện năm 2024 sau điều chỉnh không thay đổi so với KHV đã giao đầu năm.

Cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 sang năm 2024 đối với 10 dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công ngân sách cấp huyện gồm 04 dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công ngân sách cấp huyện, 02 dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp huyện hỗ trợ mục tiêu cho ngân sách cấp xã.

Phê duyệt chủ trương đầu tư cho 07 dự án với tổng mức đầu tư 268 tỷ 202 triệu đồng. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư của 03 dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công ngân sách huyện quản lý.

Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của huyện đã phân bổ cho 25 dự án. Bổ sung danh mục 16 dự án và cập nhật, điều chỉnh tăng kế hoạch vốn trung hạn cho các dự án đủ điều kiện bố trí vốn theo quy định. Tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn của huyện sau điều chỉnh là 10.471 tỷ đồng, không thay đổi so với tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của huyện đã được phê duyệt.

HĐND huyện giao UBND huyện chỉ đạo các đơn vị thực hiện các Nghị quyết đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản quy định pháp luật khác có liên quan. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đảm bảo chất lượng công trình, tiết kiệm, hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND huyện và đề nghị Uỷ ban MTTQ huyện giám sát việc thực hiện các Nghị quyết.

Toàn cảnh Phiên giải trình HĐND huyện Thanh Trì

Nội dung phiên giải trình có ý nghĩa rất quan trọng, là vấn đề “nóng”, thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri và Nhân dân trên địa bàn huyện.

Thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát hồ sơ, đăng ký kế hoạch thực hiện công tác cấp GNCQSD đất trên địa bàn, tổng hợp báo cáo UBND huyện; xây dựng và ban hành kế hoạch cấp GCN QSD đất trên địa bàn huyện nhằm phấn đấu cấp Giấy CNQSD đất cho tất cả các trường hợp đủ điều kiện.

Năm 2023, Huyện cấp được 96 GCN và 3 tháng đầu năm 2024 cấp được 15 GCN trong khu dân cư. Hiện nay trên địa bàn huyện có 107 khu tập thể (trong đó có 28 khu tập thể đã bàn giao về huyện và xã quản lý); có 1.267 thửa đất thuộc thẩm quyền cấp GCNQSD đất của Huyện. Trong năm 2023 và quý I/2024, huyện hoàn thiện hồ sơ cấp được 03 GCN QSD. Huyện còn 8.734 GCN QSD đất chưa được đăng ký biến động.

Công tác công tác cấp GCN QSD đất ở lần đầu tại các khu dân cư, khu tập thể và đăng ký biến động GCN QSD đất sau GPMB để thực hiện dự án trên địa bàn huyện cón có nhiều tồn tại, hạn chế và khó khăn vướng mắc do công tác rà soát, phân loại hồ sơ để xây dựng kế hoạch thực hiện cấp GCN QSD đất ở một số xã còn chưa đảm bảo chất lượng. Một số người dân không phối hợp hoàn thiện hồ sơ do không đồng ý với nguồn gốc theo tài liệu hồ sơ địa chính đang lưu trữ tại xã, thị trấn. Số lượng hồ sơ phải thực hiện đăng ký biến động trên GCNQSD đất còn tồn nhiều do một số dự án đã thực hiện giải phóng mặt bằng từ nhiều năm trước, khó khăn trong việc thu thập hồ sơ…

Đại biểu Nguyễn Sỹ Thành - Chủ tịch Hội Nông dân huyện đặt câu hỏi tại Phiên giải trình

Phiên giải trình diễn ra trong không khí sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm có sự trao đổi tranh luận để làm rõ thêm các vấn đề; các đại biểu thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đặt câu hỏi ngắn ngọn, rõ ràng và bám sát các nhóm vấn đề, đề nghị UBND, các phòng ban chuyên môn huyện, Chủ tịch UBND các xã nêu rõ về nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp đẩy nhanh công tác Cấp giấy chứng nhận QSD đất ở lần đầu trong khu dân cư, khu tập thể trên địa bàn huyện, xã Vĩnh Quỳnh; công tác đăng ký biến động GCNQSD đất sau GPMB thực hiện các dự án toàn huyện và xã Tứ Hiệp; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện đối với công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện.

Đại biểu Nguyễn Thị Thắm - Phó chủ tịch LĐLĐ huyện đặt câu hỏi tại Phiên giải trình

Trên tinh thần cầu thị, UBND huyện, Phòng Tài nguyên Môi trường, Trung tâm PTQĐ và Ban QLĐTXD huyện, UBND các xã đã nghiêm túc tiếp thu và có các giải pháp đồng bộ tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, xác định rõ lộ trình, phân công rõ trách nhiệm để khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại phiên giải trình. Trong đó, xác định công tác cấp GCNQSDĐ là nhiệm vụ quan trọng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời không ngừng kiểm tra, giám sát trong thực thi công vụ trong thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng kế hoạch cụ thể để giải quyết dứt điểm các hồ sơ cấp giấy chứng nhận còn tồn đọng kéo dài…

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường phát biểu

Phát biểu tại phiên giải trình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường cho biết: Sau khi Luật đất đai năm 2024 có hiệu lực (dự kiến ngày 01/8/2024), UBND huyện sẽ giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì và phối hợp với các phòng ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn xây dựng quy chế thực hiện trong việc cấp GCNQSD đất ở lần đầu trong khu dân cư và khu tập thể. Tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn rà soát, phân loại công tác cấp GCN QSD đất lần đầu trong các khu dân cư, khu tập thể đủ điều kiện và đẩy nhanh công tác cấp GCNQSD đất trên địa bàn huyện, đảm bảo chính xác, chặt chẽ và thống nhất. Các cơ quan chức năng khẩn trương bàn giao các khu Tập thể trên địa bàn huyện Thanh Trì về địa phương quản lý để thực hiện công tác cấp GCN QSD đất, đảm bảo quyền lợi của nhân dân theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Tiến Cường - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Phiên giải trình

Đối với công tác đăng ký biến động đất đai sau GPMB để thực hiện các dự án, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Cường cho biết, huyện tiếp tục chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển Qũy đất, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và UBND các xã, thị trấn phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm cán bộ công chức, viên chức phụ trách dự án; yêu cầu xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể có lộ trình, tiến độ về thời gian để kiểm đếm và gắn trách nhiệm cá nhân trong thực hiện công tác đăng ký biến động GCN QSD đất sau GPMB. UBND huyện thành lập một Tổ công tác tại mỗi xã, thị trấn để đẩy nhanh tiến độ và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác đăng ký biến động GCNQSD đất sau GPMB để thực hiện các dự án trên địa bàn huyện.

Đồng chí Đặng Đức Quỳnh – UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc

Phát biểu bế mạc, đồng chí Đặng Đức Quỳnh – UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tọa kỳ họp đánh giá cao sự tham gia tích cực, trí tuệ, tâm huyết của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, tinh thần làm việc tận tụy, trách nhiệm của UBND huyện và các cơ quan hữu quan trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành kỳ họp và phiên giải trình. HĐND huyện yêu cầu UBND huyện và các cơ quan liên quan thực hiện quyết liệt, có hiệu quả những nội dung đã cam kết thực hiện theo tiến độ với HĐND huyện; khẩn trương, nghiêm túc, tập trung chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ, khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước đối với vấn đề được giải trình và báo cáo HĐND huyện kết quả thực hiện.

Các đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua các nội dung của Kỳ họp

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Kỳ họp chuyên đề và phiên họp giải trình về công tác cấp GCNQSD đất ở lần đầu tại các khu dân cư, khu tập thể và đăng ký biến động GCNQSD đất sau GPMB để thực hiện dự án trên địa bàn huyện đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Các đại biểu đã thống nhất cao thông qua 3 nghị quyết, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri, tạo sự đồng thuận để tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội huyện trong thời gian tới./.

Phương Xuyến - Trung tâm VHTT&TT