THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 24/6/2022 của HĐND huyện về BS danh mục dự án và điều chỉnh, bổ sung KH vốn đầu tư công NS huyện năm 2022(đợt 2); bổ sung có mục tiêu cho UBND xã Hữu Hòa để thực hiện tu bổ, tôn tạo di tích
Ngày đăng 15/08/2022 | 16:44  | Lượt xem: 1973

Xem nội dung chi tiết tại đây

Triệu Quang Xuyên - VHTT