THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Huyện Thanh Trì đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND
Ngày đăng 25/01/2024 | 13:18  | Lượt xem: 1322

Ngày 25/1, đồng chí Đặng Đức Quỳnh - UVBTV, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thị Hằng - HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì giao ban công tác giữa HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn Quý 1/2024, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2/2024.

Quang cảnh hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Cường - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Huy Chương - UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ huyện; đồng chí Lã Văn Huy - UVBTV, Chủ nhiệm uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ; trưởng, phó Ban KT-XH, Ban Pháp chế HĐND huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn.

Năm 2023, HĐND các cấp huyện Thanh Trì tiếp tục thực hiện phương châm hành động “Đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân’’, tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, đạt một số kết quả đáng phấn khởi.

Các đại biểu dự hội nghị

Việc triển khai các chương trình, nhiệm vụ công tác của HĐND các cấp được thực hiện bài bản, rõ nội dung, rõ tiến độ, rõ người chịu trách nhiệm, đạt hiệu quả. Đồng thời HĐND các cấp huyện đã triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác.

Thường trực HĐND huyện đã kịp thời xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”, Kế hoạch số 171-KH/TU của Thành ủy, Kế hoạch số 179-KH/HU, Chương trình hành động số 29-CTr/HU của Huyện uỷ nhằm nâng cao nhận thức của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn về vị trí, vai trò và trách nhiệm trong việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật và việc thực hiện nhiệm vụ; không ngừng nâng cao tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm, hiệu quả đối với công việc được giao. Xác định các nội dung, hoạt động của HĐND đảm bảo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm gắn với trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong từng nội dung công việc; Tổ chức thực hiện theo phương châm 5 rõ “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, tích cực của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND, các cơ quan giúp việc HĐND.

Đồng chí Nguyễn Huy Chương - Chủ tịch UBMTTQ huyện phát biểu tại hội nghị

Xác định kỳ họp là nội dung hoạt động trọng tâm của HĐND, Thường trực HĐND các cấp huyện luôn chú trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp theo hướng thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của huyện. Năm 2023, HĐND huyện đã tổ chức thành công 02 kỳ họp thường lệ và 03 kỳ họp chuyên đề, ban hành 24 Nghị quyết, trong đó 06 Nghị quyết thường kỳ, 18 Nghị quyết chuyên đề. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục được thực hiện với nhiều đổi mới, chú trọng chất lượng, phát huy trí tuệ của đại biểu, đề cao tinh thần xây dựng, tính dân chủ, công khai tranh luận, đối thoại và ý thức trách nhiệm, tự phê bình của người được chất vấn. HĐND các xã, thị trấn đã tổ chức thành công 33 kỳ họp (09 kỳ họp chuyên đề); ban hành 141 Nghị quyết, trong đó 96 Nghị quyết thường kỳ, 45 Nghị quyết chuyên đề.

Thường trực HĐND huyện đã tổ chức thành công 02 phiên giải trình giữa hai kỳ họp của HĐND huyện về “Tiến độ, kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và kiến nghị của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện năm 2022 thuộc thẩm quyền UBND huyện” và “Kết quả thực hiện công tác đầu tư công và kế hoạch huy động nguồn lực để thực hiện Đề án huyện phát triển thành quận năm 2023 trên địa bàn huyện’’. Thường trực HĐND các xã, thị trấn đã tổ chức 16 Phiên giải trình về công tác quản lý đất đai, TTXD, công tác VSMT, ATTP... trên địa bàn.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường phát biểu chỉ đạo

Hoạt động giám sát, khảo sát được thực hiện bài bản, chất lượng, tập trung vào các vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND huyện đã xây dựng kế hoạch và thực hiện 25 cuộc giám sát đảm bảo đúng chỉ tiêu và quy định. HĐND các xã, thị trấn tổ chức 70 cuộc khảo sát, giám sát, tập trung vào một số nội dung như: Công tác quản lý đất đai, TTXD, vệ sinh môi trường, Công tác thu chi học phí và các khoản thu khác tại các trường công lập trên địa bàn.

Thường trực HĐND huyện phối hợp chặt chẽ với UBND, Uỷ ban MTTQ tổ chức 18 Hội nghị để đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước các kỳ họp; 09 Hội nghị TXCT chuyên đề về công tác phòng cháy, chữa cháy và CNCH tại 09 đơn vị bầu cử; 08 Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND Thành phố với cử tri huyện Thanh Trì. Thường trực HĐND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với UBND, Uỷ ban MTTQ tổ chức 112 Hội nghị để đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri trước các kỳ họp HĐND; tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện; tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, trả lời, giải quyết theo quy định của pháp luật. Duy trì việc tiếp công dân của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND tại các đơn vị bầu cử theo quy định.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, bàn giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động HĐND trong thời gian tới.

Đồng chí Đặng Đức Quỳnh - UVBTV, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân, cử tri và thực tiễn của huyện, trong thời gian tới, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Nguyễn Tiến Cường – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Đặng Đức Quỳnh – UVBTV, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu trong thời gian tới, HĐND từ huyện tới cơ sở tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND, Uỷ ban MTTQ tập trung chỉ đạo đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 theo Nghị quyết HĐND.

Tiếp tục triển khai việc thực hiện hiệu quả Đề án số 03-ĐA/HU ngày 15/11/2021 của Huyện ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát theo chuyên đề của HĐND các cấp huyện Thanh Trì giai đoạn 2021-2026’’; Đề án số 15-ĐA/TU ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội’’; Cải tiến, đổi mới các hoạt động kỳ họp, chất vấn, giải trình, giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND theo quy định của Luật và Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó tăng cường việc theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND. Chủ động chuẩn bị tốt nội dung, chương trình, kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND huyện khóa XX đảm bảo đúng luật, chất lượng, hiệu quả; tiếp tục nâng cao chất lượng các văn bản, báo cáo, đề án, tờ trình và các Nghị quyết thông qua tại kỳ họp HĐND. Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ năm 2024. Duy trì công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện tốt chế độ giao ban, thông tin báo cáo giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND xã, thị trấn để nắm bắt kịp thời ý kiến phản ánh từ cơ sở. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của HĐND huyện và các xã, thị trấn trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND Thành phố, huyện, thực hiện công tác tiếp xúc cử tri theo chuyên đề. Từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, kịp thời tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét trả lời.

Phương Xuyến - Trung tâm VHTT&TT