THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HĐND xã Tả Thanh Oai: Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới
Ngày đăng 17/04/2024 | 10:39  | Lượt xem: 370

Ngày 17/4, Thường trực HĐND huyện Thanh Trì do đồng chí Nguyễn Thị Hằng - HUV, Phó chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã giám sát HĐND xã Tả Thanh Oai về kết quả hoạt động của HĐND xã nhằm đánh giá kết quả đã đạt được và chỉ ra các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của HĐND xã.

Quang cảnh buổi giám sát

Tham gia đoàn có các đồng chí thành viên Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - xã hội, Văn phòng HĐND-UBND huyện.

Đoàn đã kiểm tra những nội dung kết quả hoạt động của HĐND xã năm 2023 bao gồm: Cơ cấu tổ chức của HĐND xã; Tổng số đại biểu HĐND (tăng, giảm). Cơ cấu tổ chức của Thường trực HĐND, các ban HĐND. Công tác chuẩn bị kỳ họp: Quá trình tổ chức họp, thẩm tra các văn bản, chuẩn bị các nội dung tại kỳ họp. Kết quả và Ban hành các văn bản sau kỳ họp. Hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND. Hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND. Về họp giao ban, việc ban hành văn bản của HĐND, các ban HĐND. Các loại sổ sách, tài liệu, bảng biểu theo dõi của Thường trực, các Ban HĐND xã. Về hoạt động của các đại biểu HĐND, tiếp công dân và Hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị.

Đ.c Trương Thị Ngọc Thơm - Chủ tịch HĐND xã Tả Thanh Oai phát biểu

Chủ tịch HĐNĐ xã Tả Thanh Oai Trương Thị Ngọc Thơm cho biết: Với vai trò, trách nhiệm của mình, HĐND xã đã triển khai thực hiện phương châm hành động “Đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân” để đáp ứng yêu cầu của Nhân dân và cử tri.

HĐND xã tiếp tục đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chính trị, xây dựng kế hoạch công tác và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. Việc triển khai các chương trình, nhiệm vụ công tác của HĐND xã được thực hiện rõ nội dung, rõ tiến độ, rõ người chịu trách nhiệm, đạt kết quả cao. Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã phối hợp chặt chẽ với UBND, UB.MTTQ xã triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phục hồi và phát triển KT-XH; chăm lo an sinh xã hội, bảo đảm vững chắc QP-AN, trật tự ATXH; phát động các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, 2024, tập trung hoàn thiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu gắn với xây dựng xã thành phường, Huyện phát triển thành Quận theo Đề án được duyệt. Các chỉ số phát triển KT-XH năm 2023 đều tăng so với cùng kỳ năm 2022. Công tác đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng, nâng cấp, cải tạo xây dựng các công trình trên địa bàn xã được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác quản lý đất đai, TTXD…

Bí thư Đảng ủy xã Tả Thanh Oai Đinh Quang Minh phát biểu tại buổi giám sát

Xác định nâng cao chất lượng các kỳ họp là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động, HĐND xã đã thường xuyên đổi mới nội dung kỳ họp theo hướng thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Để các kỳ họp HĐND xã đạt chất lượng, hiệu quả, Thường trực HĐND xã đã phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ xã thống nhất về nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm và chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo kỳ họp. Trong năm, xã đã tổ chức 4 kỳ họp, ban hành thông qua 13 Nghị quyết. Trong mỗi kỳ họp, HĐND xã đều dành nhiều thời gian cho hoạt động thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn. Các đại biểu HĐND xã đã phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng nghị quyết HĐND, phân tích, đóng góp ý kiến sát thực, do vậy mỗi nghị quyết HĐND xã đều có tính khả thi cao.

Hoạt động giám sát của HĐND xã, các Ban và đại biểu HĐND xã được duy trì tốt. Thường trực HĐND xã chỉ đạo, tổ chức giám sát hiệu quả các hoạt động giám sát, khảo sát đảm bảo theo quy định của pháp luật và chương trình đã đề ra.

Bên cạnh đó, hoạt động tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp HĐND xã được thực hiện đúng theo quy định, chất lượng từng bước được nâng lên; thực hiện đổi mới công tác tiếp xúc cử tri nhằm thu thập, ghi nhận được nhiều kiến nghị, đề xuất liên quan đến đời sống nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Hằng - HUV, Phó chủ tịch HĐND huyện Thanh Trì phát biểu kết luận

Phát biểu tại kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Hằng – HUV, Phó chủ tịch HĐND huyện đề nghị HĐND xã tiếp tục nghiên cứu, đổi mới công tác tổ chức, nội dung các kỳ họp HĐND. Tiếp tục nghiên cứu các văn bản quy định về hoạt động giám sát của HĐND; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp đối với hoạt động của HĐND, đặc biệt trong việc xin ý kiến các nội dung trình kỳ họp, các vấn đề khó khăn, vướng mắc, kiến nghị qua giám sát. Mọi hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND phải bám sát, đáp ứng kịp thời nhu cầu của xã hội, tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của nhân dân và cử tri, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng với niềm tin của người đại biểu dân cử.

Phương Xuyến - Trung tâm VHTT&TT