THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HĐND huyện Thanh Trì giám sát kết quả hoạt động của HĐND xã Đông Mỹ
Ngày đăng 19/04/2024 | 12:02  | Lượt xem: 411

Ngày 17/4, HĐND huyện giám sát hoạt động của HĐND xã Đông Mỹ. Đồng chí Nguyễn Thị Hằng – HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn giám sát có các thành viên Ban Pháp chế, Ban Kinh tế-xã hội HĐND huyện.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Phó chủ tịch HĐND xã Đông Mỹ báo cáo kết quả hoạt động HĐND xã

Từ ngày 1/7/2023 đến ngày 29/2/2024, HĐND xã Đông Mỹ đã ban hành 3 nghị quyết chuyên đề và 2 nghị quyết thường kỳ. Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã đã tổ chức 9 cuộc khảo sát, giám sát chuyên đề đảm bảo đúng luật, đúng trọng tâm, trọng điểm, được đông đảo cử tri quan tâm.

Đồng chí Lê Thị Hồng Thu - Chủ tịch UBND xã Đông Mỹ phát biểu 

Các hoạt động khác của HĐND như công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, kiến nghị của cử tri; Tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn; Phiên giải trình của thường trực HĐND; Việc xây dựng và ban hành Nghị quyết HĐND; Công tác phối hợp với Đảng uỷ - HĐND – UBND – UBMTTQ và các tổ chức chính trị xã hội; đều được lập sổ theo dõi, xây dựng kế hoạch cụ thể, ra thông báo, kết luận, nghị quyết tương ứng.

Đ.c Nguyễn Thị Hằng - HUV, Phó chủ tịch HĐND huyện kết luận buổi giám sát

Đồng chí Nguyễn Thị Hằng – HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và biểu dương kết quả HĐND xã đạt được và đề nghị HĐND xã đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động, đánh giá kết quả hoạt động HĐND xã trong quý 1/2024 báo cáo đoàn giám sát./.

Thanh Hồng - Trung tâm VHTT&TT