THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Đồng bộ, linh hoạt các giải pháp thu thuế xây dựng nhà ở, thu thuế môn bài trên địa bàn huyện Thanh Trì
Ngày đăng 29/05/2024 | 15:03  | Lượt xem: 432

Ngày 29/5, Ban kinh tế- xã hội, HĐND huyện Thanh Trì do đồng chí Lương Anh Dũng, Trưởng Ban kinh tế- xã hội làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thu thuế xây dựng nhà ở, thu thuế môn bài trên địa bàn huyện và các xã Thanh Liệt, Tân Triều, Ngũ Hiệp.

Toàn cảnh buổi giám sát

Trong thời gian qua, công tác quản lý thuế xây dựng nhà ở, thu thuế môn bài được UBND huyện, các xã, thị trấn đặc biệt quan tâm với nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo công khai, minh bạch.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đăng ký kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế được thực hiện bằng nhiều hình thức như: tờ rơi, tờ gấp, qua thông tin liên lạc điện tử của chủ hộ kinh doanh. Việc giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo các quy định được quan tâm, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn lĩnh vực đăng ký kinh doanh đạt 100%, lĩnh vực quản lý thuế đạt 98,8%. Bên cạnh đó, Cơ quan Thuế phối hợp với các phòng, ban, ngành và UBND 16 xã, thị trấn đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế, tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế đăng ký và sử dụng ứng dụng nộp thuế điện tử. Kết quả, đến 21/5/2024 đã có 3.552 hộ kinh doanh đăng ký tài khoản nộp thuế điện tử, đạt tỷ lệ 89% so với hộ kinh doanh đang hoạt động và 6.491 lượt hộ kinh doanh nộp thiế qua ứng dụng eTax.

Ý kiến phát biểu tại buổi giám sát

Năm 2023, tỷ lệ thu thuế môn bài của 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện thu đạt 129%, tăng 15.6% so với năm 2022. Trong đó 8 xã hoàn thành vượt mức. 4 tháng đầu năm 2024, 16 xã, thị trấn thu được trên 974 triệu đồng tiền thuế môn bài, đạt tỷ lệ 73%.

Về công tác thu thuế hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân, năm 2023 toàn huyện có 964 hồ sơ cá nhân phải kê khai , trong đó có 618 trường hợp đã kê khai, chiếm tỷ lệ 64%, tăng 30% so với năm 2022. Tổng số thuế thu được tăng 35% so với cùng kỳ. 4 tháng đầu năm 2024 có 552 hồ sơ cá nhân phải kê khai thuế, hiện có 290 trường hợp đã kê khai, chiếm tỷ lệ 53% với tổng số thuế thu được trên 1 tỷ 225 triệu đồng.

Tại buổi giám sát, lãnh đạo Chi cục Thuế huyện và UBND các xã Ngũ Hiệp, Tân Triều, Thanh Liệt đã trao đổi một số khó khăn, hạn chế trong công tác thu thuế ở cơ sở như: các hộ kinh doanh chưa có địa chỉ rõ ràng, chuyển đổi địa điểm, các xã chưa đồng nhất trong việc khai thác thu thuế; công tác quản lý xây dựng nhà ở tư nhân chưa được quản lý chặt chẽ…

Trưởng Ban Kinh tế- xã hội HĐND huyện Lương Anh Dũng phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận, Trưởng Ban Kinh tế- xã hội HĐND huyện Lương Anh Dũng đề nghị các cơ quan, ngành liên quan và UBND các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để giúp các tổ chức, cá nhân người nộp thuế nắm bắt kịp thời các chính sách thuế cũng như các nội dung cải cách hiện đại hóa công tác quản lý thuế kịp thời. Tăng cường kiểm tra, rà soát tình hình kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân. Lập hồ sơ, lưu trữ quản lý đối với người nộp thuế theo quy định; Triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả công tác thu thế xây dựng nhà ở tư nhân; Tăng cường kiểm tra, thanh tra, đôn đốc, xử lý đối với các trường hợp cố tình không kê khai, nộp thuế. Rà soát, nắm rõ số hộ sản xuất, kinh doanh, số hộ đã nộp, mức nộp thuế trên địa bàn…, phấn đấu công tác thu thuế xây dựng nhà ở, thu thuế môn bài trên địa bàn huyện đạt hiệu quả cao và hoàn thành kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2024 đã được giao.

Phương Xuyến - Trung tâm VHTT&TT