QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHÊ CHUẨN

Công khai quyết toán ngân sách huyện Thanh Trì năm 2017
Ngày đăng 13/08/2018 | 00:00  | Lượt xem: 927

Xem nội dung chi tiết tại đây

Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT