phỏ biến pháp luật

Nghị quyết số 84/2019/QH14 ngày 14/6/2019 nghị quyết kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Ngày đăng 13/09/2019 | 16:46 PM  | View count: 72
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Nghị quyết số 83/2019/QH14 ngày 14/6/2019 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Ngày đăng 13/09/2019 | 04:41 PM  | View count: 74
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Nghị quyết số 81/2019/QH14 ngày 14/6/2019 về Thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”

Ngày đăng 13/09/2019 | 04:36 PM  | View count: 15
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Nghị quyết số 78/2019/QH14 ngày 11/6/2019 về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh chương trình xây dựng pháp luật năm 2019

Ngày đăng 13/09/2019 | 04:25 PM  | View count: 31
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Nghị quyết số 76/2019/QH14 ngày 10/6/2019 về Chương trình Giám sát của Quốc hội năm 2020

Ngày đăng 13/09/2019 | 04:20 PM  | View count: 12
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Luật Thi hành Án Hình sự được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7. Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2020

Ngày đăng 13/09/2019 | 04:03 PM  | View count: 9
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Luật Quản lý Thuế được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7. Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Ngày đăng 13/09/2019 | 04:00 PM  | View count: 11
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Luật phòng, chống tác hại cuarb rượu, bia được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7. Luật có hiệu lực từ ngày 01/1/2020

Ngày đăng 13/09/2019 | 03:58 PM  | View count: 7
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Luật Kiến Trúc được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7. Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Ngày đăng 13/09/2019 | 03:55 PM  | View count: 11
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Luật Giáo dục được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7. Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Ngày đăng 13/09/2019 | 03:32 PM  | View count: 9
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Luật Đầu tư Công được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7. Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2020

Ngày đăng 13/09/2019 | 03:44 PM  | View count: 10
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

MTTQ huyện Thanh Trì tuyên truyền thực hiện Tháng an toàn giao thông và đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm

Ngày đăng 13/09/2019 | 02:12 PM  | View count: 96
Hưởng ứng “Tháng an toàn giao thông” và thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, trong 2 ngày 10 và 11/9/2019, Ủy ban MTTQ huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Huyện Thanh...

MTTQ huyện Thanh Trì phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Ngày đăng 02/08/2019 | 08:16 AM  | View count: 162
Chiều 01/8/2019, tại hội trường UBND xã Vĩnh Quỳnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì, hội Nông dân huyện đã phối hợp với Ban An toàn giao thông - Sở Giao thông vận tải Hà Nội tổ chức hội nghị...

Huyện Thanh Trì tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018

Ngày đăng 25/06/2019 | 10:59 AM  | View count: 213
Ngày 25/6/2019, UBND huyện Thanh Trì tổ chức tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018 cho lãnh đạo UBMTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, lãnh đạo Đảng ủy, UBND,...

Huyện Thanh Trì tập huấn về công tác dân số

Ngày đăng 29/05/2019 | 09:38 AM  | View count: 213
Ngày 24/5/2019, Ban chỉ đạo Dân số - KHHGĐ huyện Thanh Trì phối hợp với Chi cục Dân số - KHHGĐ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn về công tác và chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi tới thành viên Ban...

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Trì truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới

Ngày đăng 16/05/2019 | 02:57 PM  | View count: 2908
Sáng ngày 14/5/2019, Hội Liên Hiệp Phụ nữ huyện phối hợp Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị "Tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới” cho 200 đồng chí là cán bộ...

MTTQ Huyện Thanh Trì tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Ngày đăng 15/05/2019 | 07:44 AM  | View count: 64
Sáng ngày 11/5, tại hội trường trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Ủy ban MTTQ phối hợp với phòng Tư Pháp, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật...

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh