HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

THÁNG 5 LẠI NHỚ BÁC HỒ
Ngày đăng 24/04/2024 | 17:01  | Lượt xem: 571

Cứ mỗi độ tháng 5 về, cả dân tộc Việt Nam lại bâng khuâng, xao xuyến nhớ về Bác, vị lãnh tụ vĩ đại vô cùng kính yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Người đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, hy sinh tất cả vì nước, vì dân với mục tiêu cao cả là đất nước được độc lập, tự do, đời sống Nhân dân được ấm no, hạnh phúc...

Trong những ngày tháng 5 này, với niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn, chúng ta thành kính tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, người đã sáng lập và rèn luyện Đảng ta thành một Đảng kiên cường, trong sạch, vững mạnh.

Đảng ta do Bác Hồ sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo Nhân dân ta giành nhiều thắng lợi, làm nên những kỳ tích vĩ đại. Đó là vào năm 1945, khi Đảng mới 15 tuổi, chỉ với gần 5 ngàn đảng viên, Đảng đã lãnh đạo toàn dân tộc làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám “Long trời lở đất”, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, một nhà nước kiểu mới, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, xóa bỏ chế độ thuộc địa nửa phong kiến, đưa dân tộc ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ vận mệnh đất nước, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Bước vào giai đoạn những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo toàn dân, toàn quân làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, ghi một mốc son chói lọi vào lịch sử dân tộc và thời đại, trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng và sức mạnh Việt Nam.

Sau cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đất nước ta lại phải trải qua 21 năm chống đế quốc Mỹ ác liệt, đầy gian khổ và hy sinh, làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, kết thúc quá trình 30 năm kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Ngay sau khi kết thúc chiến tranh, Đảng ta bước vào thời kỳ thử thách mới, hàn gắn vết thương chiến tranh và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước. Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Việt Nam ngày càng phát triển, có vị thế, uy tín trên trường quốc tế. Những kết quả mà dân tộc ta đạt được như ngày hôm nay không ai có thể nói ngược được, đó là minh chứng hùng hồn, đầy sức thuyết phục về sự đúng đắn của con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa mà Bác Hồ và Đảng ta đã lựa chọn.

Cùng với sự đi lên của cả nước, của Thủ đô, huyện Thanh Trì cũng đang từng ngày đổi mới, phát triển trên các lĩnh vực. Trước lúc đi xa, Người căn dặn: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của Nhân dân”.

Thực hiện lời căn dặn đó, Đảng bộ và Nhân dân huyện Thanh Trì không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định với lý tưởng cộng sản, bám sát thực tiễn, đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, đưa Thanh Trì ngày càng phát triển, sớm phát triển thành quận.

Song song với phát triển kinh tế - xã hội, Thanh Trì đã giữ vững ổn định chính trị, công tác xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền đạt nhiều thành tựu quan trọng, hệ thống chính trị được củng cố vững chắc. Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; ý chí vượt khó khăn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chăm lo đời sống Nhân dân tốt hơn.         

Các cấp ủy Đảng tăng cường kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực nổi cộm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực để phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, từ đó những vấn đề tồn đọng, bức xúc trong xã hội được giải quyết thỏa đáng, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Hiện nay toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong huyện, với lòng thành kính nhớ ơn Bác vô hạn và niềm tự hào vĩ đại về Đảng ta, quyết tâm thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; không ngừng phấn đấu học tập, lao động sáng tạo để xây dựng huyện Thanh Trì ngày càng giàu đẹp, văn minh, cùng với Thủ đô và cả nước vững bước đi lên xã hội chủ nghĩa.

Tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Người mãi mãi là nguồn cổ vũ mạnh mẽ, động lực thúc đẩy cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong Huyện vượt qua mọi khó khăn, thử thách, khắc phục những tồn tại hạn chế, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh mà Bác Hồ hằng mong ước.

Triệu Quang Xuyên _ BTGHU