HỌẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ, CÔNG TÁC XÃ HỘI HỌẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ, CÔNG TÁC XÃ HỘI

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN: THẨM ĐỊNH CHI HỘI NÔNG DÂN NGHỀ NGHIỆP XUẤT SẮC VÀ CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT NÔNG DÂN THỦ ĐÔ XUẤT SẮC NĂM 2024
Ngày đăng 27/06/2024 | 18:10  | Lượt xem: 344

Ngày 26/6/2024 Hội Nông dân huyện phối hợp với ban Tổ chức kiểm tra, Ban Tuyên giáo Hội Nông dân Thành phố tổ chức thẩm định Chi hội Nông dân nghề nghiệp trồng cây ăn quả, hoa cây cảnh, xã Vạn Phúc và nuôi cá ứng dụng công nghệ cao của ông Nguyễn Văn Thiêm, xã Đại Áng

Thực hiện Công văn số 477-CV/HNDT, ngày 18/6/2024 của Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố về việc Thẩm định Chi hội Nông dân nghề nghiệp tiêu biểu và hộ Nông dân Thủ đô xuất sắc năm 2024, Hội Nông dân huyện phối hợp với ban Tổ chức kiểm tra, Ban Tuyên giáo Hội Nông dân Thành phố tổ chức thẩm định Chi hội Nông dân nghề nghiệp trồng cây ăn quả, hoa cây cảnh, xã Vạn Phúc và nuôi cá ứng dụng công nghệ cao của ông Nguyễn Văn Thiêm, xã Đại Áng

 

 

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW, ngày 05/8/2019 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, thời gian qua nhiều chi hội, tổ hội Nông dân nghề nghiệp hoạt động có hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập cao cho hộ nông dân; tham gia tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ... cho nông dân. Tiêu biểu như: chi hội nông dân nghề nghiệp trồng cây ăn quả, hoa cây cảnh xã Vạn Phúc. Được thành lập ngày 10/3/2020 đến nay chi hội có 30 thành viên tham gia với quy mô sản xuất là 15ha. Hay như ông Nguyễn Văn Thiêm- xã Đại Áng với Ứng dụng khoa học và công nghệ vào xây dựng, triển khai thực hiện thí điểm mô hình nuôi thủy sản công nghệ cao theo công nghệ nước chảy “Sông trong ao” đạt hiệu quả cao. Mô hình bắt đầu đưa vào sản xuất từ tháng 8/2018, đến nay mô hình đã sản xuất ổn định với sản lượng đạt khoảng 300 tấn cá/năm cao 1,8 lần so với nuôi truyền thống, doanh thu đạt 7 tỷ đồng , mang lại công ăn việc làm cho khoảng 10 lao động. Mô hình đã được cấp giấy chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, các sản phẩm của mô hình thường xuyên được các cơ quan chức năng của Thành phố lấy mẫu đi kiểm tra và đều đảm bảo các tiêu chí về ATTP, bước đầu được người tiêu dùng biết đến.
Đây là hai trong số nhiều chi hội nghề nghiệp, hộ nông dân xuất sắc được Hội Nông dân huyện đề nghị Thành phố khen thưởng chi hội nghề nghiệp tiêu biểu và hộ nông dân Thủ đô xuất sắc năm 2024./.