HỌẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ, CÔNG TÁC XÃ HỘI HỌẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ, CÔNG TÁC XÃ HỘI

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN TRIỂN KHAI CUỘC THI CHÍNH LUẬN VỀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG LẦN THỨ TƯ NĂM 2024
Ngày đăng 01/04/2024 | 07:32  | Lượt xem: 601

Thực hiện Kế hoạch số 218-KH/HU ngày 21/3/2024 của Huyện ủy Thanh Trì về “Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn huyện Thanh Trì”, Hội LHPN huyện đã xây dựng Kế hoạch số 22/KH-BTV ngày 25/3/2024 và tổ chức hội nghị Tuyên truyền, quán triệt, triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 đến 100% Hội phụ nữ cơ sở và 250 CB Hội, báo cáo viên, tuyên truyền viên nòng cốt.
Tại hội nghị, đồng chí Phạm Nguyên Nhung nhấn mạnh “ hưởng ứng Cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư năm 2024 do Huyện uỷ phát động, Hội LHPN các cấp huyện Thanh Trì nghiêm túc triển khai tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ trong huyện; phấn đấu mỗi chi hội sẽ tham dự ít nhất 3 bài dự thi viết, mỗi Hội cở sẽ tham dự ít nhất 10 bài thi viết, đảm bảo chất lượng nội dung và tiến độ cuộc thi theo quy định của huyện.
Thông qua cuộc thi, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Thanh Trì đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ.