HỌẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ, CÔNG TÁC XÃ HỘI HỌẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ, CÔNG TÁC XÃ HỘI

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN THANH TRÌ TRIỂN KHAI CÓ HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN VAY TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH
Ngày đăng 25/03/2024 | 10:24  | Lượt xem: 505

Tiếp tục triển khai công tác vốn vay tín dụng chính sách, ngay từ những tháng đầu năm 2024, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn huyện Thanh Trì đã nỗ lực trong triển khai, thực hiện hoạt động uỷ thác, đưa nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước đến với phụ nữ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác giúp họ phát triển kinh tế, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp” trên địa bàn huyện, Hội phụ nữ các cấp huyện Thanh Trì đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đặc biệt quan tâm đến việc hỗ trợ vốn cho phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, từ đó nâng cao vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội, góp phần thực hiện bình đẳng giới, tiếp tục phát huy truyền thống của người phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội đưa các chương trình tín dụng đến đúng tay đối tượng được thụ hưởng, đảm bảo vốn vay được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả của đồng vốn tín dụng ưu đãi, giúp nhiều chị em, hội viên tiếp cận nguồn vốn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng.

Với nguồn vốn vay năm sau cao hơn năm trước, đến nay, Hội đã nhận uỷ thác trên 222 trđ cho trên 4.300 hội viên vay, không có nợ quá hạn.Từ đó nhiều hội viên, phụ nữ có nhu cầu khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, phụ nữ diện hộ cận nghèo có điều kiện phát triển các mô hình sản xuất phù hợp, sử dụng nước sạch, xây dựng nhà vệ sinh hợp vệ sinh. Có thể kể đến như chị Lã Thị Lịch xã Vạn Phúc vay 50trđ vốn giải quyết việc làm để khởi nghiệp kinh doanh với nghề truyền thống mây tre đan, đến nay chị đã tạo thêm việc làm thường xuyên cho 5-6 lao động nữ, với mức thu nhập 4-5trđ/người/tháng; chị Lã Thị Thêm xã Vạn Phúc vay nguồn vốn giải quyết việc làm để trồng cây ăn quả, tăng thêm nguồn thu nhập cho gia đình; chị Vũ Thị Thanh Hằng - xã Tân Triều, vay vốn giải quyết việc làm để khởi nghiệp thành công với nghề cắt may thời trang, tạo việc làm cho2-3lao động nữ với mức thu nhập 5-6trđ/ người/tháng; chị Phạm Thị Lan- xã Đông Mỹ khởi nghiệp với mức vốn vay 50trđ, gia đình chị đã phát triển nghề nuôi trồng thuỷ sản, năm 2023 thu nhập gia đình chị đạt trên 600trđ/năm, từng bước nâng cao đời sống kinh tế của gia đình… và còn nhiều gương phụ nữ phát triển kinh tế từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm của ngân hàng chính sách xã hội.

Trong thời gian tới, Hội LHPN huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện ủy thác cho hội viên phụ nữ vay vốn. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát, đảm bảo 100% nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả. Tiếp tục bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Tăng cường chỉ đạo các cơ sở hội thực hiện tốt các nội dung ủy thác, tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, góp phần tăng trưởng dư nợ vốn vay do Hội LHPN huyện quản lý.

Thanh Hồng - Trung tâm VHTT&TT