HỌẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ, CÔNG TÁC XÃ HỘI HỌẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ, CÔNG TÁC XÃ HỘI

Hội CCB Liên cơ quan UBND huyện Thanh Trì: Gương mẫu đi đầu, mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ
Ngày đăng 22/05/2024 | 17:10  | Lượt xem: 1218

Ngày 22/5, Hội Cựu chiến binh Liên cơ quan UBND huyện Thanh Trì tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.

Hội CCB Liên cơ quan UBND huyện tặng quà các hội viên chuyển sinh hoạt trong nhiệm kỳ 2022-2027.

Với truyền thống “Trung thành, Đoàn kết, Gương mẫu, Đổi mới, Năng động, Sáng tạo và Hiệu quả”, trong 5 năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội CCB Liên cơ quan UBND huyện Thanh Trì đã thực sự trở thành bộ phận quan trọng trong phong trào thi đua yêu nước, tạo bước phát triển toàn diện, vững chắc.

Toàn cảnh hội nghị

Hội hiện có 17 hội viên, 90% hội viên có trình độ Đại học và trên Đại học. 100% hội viên đều là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên công tác trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp công.

Hàng năm Hội tuyên truyền, vận động Hội viên phát huy vai trò gương mẫu thực hiện đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, thực hiện quy chế dân chủ, tham gia giám sát phản biện xã hội về góp ý xây dựng chính quyền. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, tham gia các hoạt động của cơ quan, đơn vị, công đoàn và các tổ chức đoàn thể phát động; các đề án, chương trình của Hội CCB như: Đề án “CCB đoàn kết giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và hoạt động nghĩa tình”; đóng góp xây dựng các quỹ: “Nghĩa tình đồng đội”; “Xóa hộ cận nghèo cho hội viên”; “Tri ân đồng đội”; “Đền ơn đáp nghĩa” và các loại quỹ của địa phương; xây nhà “Nghĩa tình đồng đội”, hỗ trợ CCB có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Thường xuyên quan tâm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, hội viên,động viên hội viên giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, giữ vững tư tưởng, lập trường chính trị,kiên định và tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, cảnh giác và đấu tranh với những âm mưu diễn biến hòa bình, các quan điểm sai trái, suy thoái về chính trị, biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

100% cán bộ, hội viên chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Hội, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; 100% gia đình hội viên đạt danh hiệu Gia đình văn hoá.

Đồng chí Hà Anh Chiến - Phó chủ tịch Hội CCB Liên cơ quan UBND huyện Thanh Trì phát biểu

Trên cơ sở những kết quả đạt được, các đại biểu đã thảo luận, nêu những khó khăn, thuận lợi trong quá trình thực hiện; đồng thời thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn tới, phấn đấu đạt kết quả cao hơn.

Chủ tịch Hội CCB Liên cơ quan UBND huyện Thanh Trì Tạ Mạnh Tấn triển khai nội dung thực hiện phong trào thi đua "CCB gương mẫu" trong thời gian tới

Thấm nhuần lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, thời gian tới, đồng chí Tạ Mạnh Tấn – Chủ tịch Hội CCB Liên cơ quan UBND huyện cho biết, Hội sẽ tiếp tục động viên cán bộ, hội viên trong Hội phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Gắn phong trào thi đua của Hội với động viên hội viên tích cực tham gia các phong trào của cơ quan, đơn vị và các hoạt động của địa phương nơi hội viên cư trú, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua của Hội và lan toả tấm gương gương mẫu của hội viên Hội CCB Việt Nam. Phấn đấu 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị tư tưởng, 100% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được khen thưởng. 100% hội viên đạt các tiêu chuẩn “Cựu chiến binh gương mẫu”, 100% gia đình hội viên CCB đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”

Đồng chí Vũ Văn Hiếu - Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Thanh Trì phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Hiếu - Phó Chủ tịch Hội CCB huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội CCB Liên cơ quan UBND huyện Thanh Trì đạt được trong thời gian qua. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng và Hội CCB các cấp, đồng chí đề nghị Hội tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu”; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò tích cực của Hội trong tập hợp, đoàn kết và giáo dục hội viên góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng Hội CCB vững mạnh toàn diện.

Cán bộ, hội viên biểu quyết bầu đại biểu dự Đại hội thi đua "CCB gương mẫu" cấp huyện

Tại hội nghị, Hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” cấp huyện. Tặng quà các hội viên chuyển sinh hoạt trong nhiệm kỳ 2022-2027.

Phương Xuyến - Trung tâm VHTT&TT