đường dây nóng

I. ĐƯỜNG DÂY NÓNG VÀ HỘP THƯ ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ

- Điện thoại: 043.9346034

- Email: kiemsoatthutuchanhchinh@hanoi.gov.vn

II. ĐƯỜNG DÂY NÓNG VÀ HỘP THƯ ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN THANH TRI

1.Đồng chí Vũ Văn Nhàn, Chủ tịch UBND huyện:

- Điện thoại: 043.8615210

2.Đồng chí Nguyễn Tiến Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện:

- Điện thoại: 043.8611037

3. Đồng chí Nguyễn Thị Hương, TT BCĐ CCHC, Phó Trưởng phòng Nội vụ:

- Điện thoại: 043.8611043 - 0913322678

4. Đồng chí Chử Minh Quân, Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện:

- Điện thoại: 043.8613957

5. Đồng chí Nguyễn Huy Cường, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường:

- Điện thoại: 043. 8611044 - 0903442986

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh