ĐƯỜNG DÂY NÓNG

I. ĐƯỜNG DÂY NÓNG VÀ HỘP THƯ ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ

- Điện thoại: 024.9346034

- Email: kiemsoatthutuchanhchinh@hanoi.gov.vn

II. ĐƯỜNG DÂY NÓNG VÀ HỘP THƯ ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN THANH TRI

 

1.Đồng chí Nguyễn Tiến Cường, Chủ tịch UBND huyện:

- Điện thoại: 024.38615210

2. Đồng chí Chử Mạnh Thăng, TT BCĐ CCHC, Phó Trưởng phòng Nội vụ:

- Điện thoại: 024.38611043

3. Đồng chí Nguyễn Duy Tấn, Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện:

- Điện thoại: 024.38613957

4. Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND, Trưởng bộ phận Một cửa

- Điện thoại: 024.38611039

5. Bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

- Điện thoại: 024.38613845

III. ĐƯỜNG DÂY NÓNG BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 (HUYỆN THANH TRÌ)

0913599556; 02422631408, 0912654566

IV. ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỞ CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG COVID - 19 UBND HUYỆN THANH TRÌ VÀ UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN

1. Sở Chỉ huy huyện Thanh Trì: 024.62902625

2. Sở Chỉ xã Đông Mỹ: 024.36861709

3. Sở Chỉ huy xã Tam Hiệp: 024.36470949

4. Sở Chỉ huy thị trấn Văn Điển: 024.38615411

5. Sở Chỉ huy xã Ngũ Hiệp: 024.62675999

6. Sở Chỉ huy xã Tân Triều: 024.62544302

7. Sở Chỉ huy xã Thanh Liệt: 02436883747

8. Sở Chỉ huy xã Vạn Phúc: 024.38613723

9. Sở Chỉ huy xã Đại Áng: 024.36890016

10. Sở Chỉ huy xã Liên Ninh: 0984571113, 0976721113

11. Sở Chỉ huy xã Vĩnh Quỳnh: 0339753864

12. Sơ Chỉ huy xã Tả Thanh Oai: 024.36883162

13. Sở Chỉ huy xã Duyên Hà: 024.36824611

14. Sở Chỉ huy xã Yên Mỹ: 024.38611057

15. Sở Chỉ huy xã Tứ Hiệp: 024.38615421

16. Sở Chỉ huy xã Hữu Hòa: 024.36883964

17. Sở Chỉ huy xã Ngọc Hồi: 09664412275