CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

UBND huyện Thanh Trì: QĐ về việc thu hồi 343m2 đất do ông Trình Năng Tráng, bàn Nguyễn Thị Tỳ (ông Tráng, bà Tỳ đã mất) đang sử dụng tại xã Tam Hiệp để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất
Ngày đăng 10/06/2024 | 13:34  | Lượt xem: 192

Xem chi tiết nội dung tại đây!

Lưu Xuân Dũng - VHTT