CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát việc triển khai vốn tín dụng chính sách tại xã Đạ Áng
Ngày đăng 15/05/2024 | 17:36  | Lượt xem: 231

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-BĐD ngày 29/01/2024 của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thanh Trì về Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban đại diện năm 2024, Ngày 15/5/2024, đồng chí Tạ Thu Sa, Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, Bí thư ĐTN CSHCM huyện kiểm tra, giám sát tại xã Đại Áng.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Tạ Thu Sa đã kiểm tra việc tổ chức triển khai cho vay vốn tín dụng chính sách trên đại bàn xã Đại Áng, kiểm tra việc thực hiện Hợp đồng ủy thác của các Hội đoàn thể cấp xã, Hợp đồng ủy nhiệm của Tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn.

Đến ngày 12/05/2024, xã Đại Áng có dư nợ vốn tín dụng chính sách là 36,8 tỷ đồng, với 687 hộ vay qua 03 chương trình vay vốn, (chương trình cho vay giải quyết việc làm: 28,8 tỷ đồng, chương trình nước sạch vệ sinh môi trường là 7,5 tỷ đồng, chương trình cho vay nhà ở xã hội 0,5 tỷ đồng đồng), mức vay vốn bình quân cho vay phát triển kinh tế là 54,7 triệu đồng/người vay.

Các ý kiến phát biểu của xã Đại Áng đều đánh giá cao về nguồn vốn tín dụng chính sách, phương thức cho vay ủy thác qua các Hội đoàn thể cấp xã, có tổ trưởng tại các thôn đã giúp các đối tượng chính sách trên địa bàn tiếp cận được với nguồn vốn tín dụng chính sách mà không phải thế chấp, việc cho vay, thu nợ, thu lãi thực hiện tại UBND xã. Xã Đại Áng còn nhiều hộ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và xã có làng nghề sản xuất nón lá và nghề may, nhiều hộ chuyển đổi sang kinh doanh dịch vụ nên có nhu cầu vốn tín dụng chính sách cao, nguồn vốn giúp tăng thu nhấp cho người vay, phát triển kinh tế gia đình nói riêng và phát kinh tế của xã nói chung.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thọ - chủ tịch UBND xã Đại Áng nói: Trên địa bàn xã Đại áng, có 04 Hội nhận ủy thác (Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên CSHCM), với 18 tổ tiết kiệm và vay vốn, 100% Tổ xếp loại tốt, xã không có nợ xấu, nợ quá hạn. Có được kết quả như vậy, là trên địa bàn xã, Đảng ủy, UBND xã luôn bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên trong triển khai vốn tín dụng chính sách, quan tâm, chỉ đạo, đôn đốc Hội đoàn thể nhận ủy thác, Trưởng các thôn làm tốt công tác giám sát bình xét cho vay, rà duyệt đối tượng, đôn đốc Hội đoàn thể cấp xã, ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện tốt các nội dung nhận ủy thác cho vay vốn tín dụng chính sách, UBND xã thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác cho vay vốn tín dụng chính sách.

Đoàn giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã kiểm tra việc sắp xếp lưu trữ hồ sơ của Hội nhận ủy thác, Tổ Tiết kiệm và vay vốn. Hội nhận ủy thác và Tổ tiết kiệm và vay vốn cũng đã mở các tập hồ sơ lưu trữ theo qui định, giúp dễ kiểm tra, dễ lấy thông tin để cho việc giám sát, chỉ đạo được thuận lợi.

Đoàn giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã đi kiểm tra thực tế tại một số hộ vay vốn thuộc thôn Vĩnh Trung theo phương pháp chọn ngẫu nhiên. Qua kiểm tra thực tế tại hộ, các hộ đều nắm bắt được chủ trương về cho vay vốn tín dụng chính sách, được các Tổ trưởng tuyên truyền về các chương trình vay vốn và đã tiếp cận được vốn vay, sử dụng tiền vay đúng mục đích xin vay. Thông qua vay vốn, giúp mỗi hộ duy trì, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh đang làm, có thu nhập từ 10 đến 20 triệu đồng một tháng.

Qua buổi kiểm tra tại xã Đại Áng, đồng chí Tạ Thu Sa cũng tiếp thu và báo cáo Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện kiến nghị của xã Đại Áng là giảm lãi suất các chương trình vay, huyện bổ sung thêm vốn cho vay đối với xã Đại Áng để đáp ứng nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế của nhân dân trên địa bàn; và đồng chí Tạ Thu Sa đề nghị xã tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường và thường xuyên kiểm tra hoạt động cho vay vốn tín dụng chính sách trên địa bàn; các Trưởng thôn tăng cường công tác giám sát, Hội đoàn thể nhận ủy thác, Tổ tiết kiệm và vay vốn tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, thực hiện tốt các nội dung nhận ủy thác để vốn tín dụng chính sách, quản lý chặt chẽ nguồn vốn tín dụng chính sách, nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn, không để phát sinh nợ quá hạn, nợ xấu, giúp nhân dân phát triển kinh tế gia đình, để vốn tín dụng chính sách phát huy được hiệu quả, cùng xã hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, an sinh xã hội trên địa bàn.

Lưu Xuân Dũng - VHTT