CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

NGƯỜI DÂN KHÔNG QUẢNG CÁO, KINH DOANH, SỬ DỤNG THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN BẤT HỢP PHÁP
Ngày đăng 06/05/2024 | 15:31  | Lượt xem: 328

Cục Tn s vô tuyến đin -Bộ Thông tin và Truyn thông khuyến cáo ngưi dân:

- Không qung cáo, kinh doanh, sử dụng thiết bị phá sóng để phá sóng di động, GPS, wifi, karaoke...-Không t ý lp đt, sử dụng thiết b kích sóng di dng. Tại khu vc sóng di động yếu, hãy liên hệ với số điện thoại chăm sóc khách hàng của nhà mạng di động mà mình là thuê bao để được hỗ trợ.

- Khi mua và sử dụng các thiết b như Micro không dây, camera an ninh, điu khin đóng mở cửa tự động... cn kim tra rõ ngun gc, xut x, đưc gắn du hp quy hay không (gn trên thiết b hoc bao bì ca sn phm...). Các hành vi vi phm v qung cáo, kinh doanh, sử dụng các thiết bị nêu trên sẽ bị xử pht vi phm hành chính và tịch thu tang vật, nếu gây thiệt hại nghiêm trọng sẽ bị xử lý hình sự. Nếu phát hin có du hiu vi phm v qung cáo, kinh doanh, sử dụng các thiết b nêu trên, đ ngh báo ngay cho cơ quan chc năng nơi gn nht hoc gi đến đưng dây nóng ca Cc Tn svô tuyến đin 0862.92.92.92 để kịp thời xử lý.

Lưu Xuân Dũng - VHTT