CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2024: TB Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2024 và kiểm tra, đính chính dữ liệu đăng ký thi tuyển công chức năm 2024
Ngày đăng 11/06/2024 | 13:36  | Lượt xem: 330

Xem chi tiết nội dung tại đây!

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Lưu Xuân Dũng-VHTT