CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Chi cục Thuế Thanh Trì: Thông báo về việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đại đối với các công dân khi thực hiện TTHC
Ngày đăng 05/06/2024 | 13:48  | Lượt xem: 218

Xem nội dung chi tiết tại đây!

Lưu Xuân Dũng - VHTT