CHỈ ĐẠO CỦA HUYỆN ỦY CHỈ ĐẠO CỦA HUYỆN ỦY

Huyện Thanh Trì: Dự hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TƯ ngày 10-10-2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.
Ngày đăng 10/05/2024 | 12:42  | Lượt xem: 253

Sáng ngày 10/5, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TƯ ngày 10-10-2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Điểm cầu trụ sở Thành ủy Hà Nội

Tham dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở Thành ủy Hà Nội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà...

Điểm cầu Huyện ủy Thanh Trì

Tại điểm cầu Huyện ủy Thanh Trì có các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND - UBND huyện; các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện khóa XXIV; các đồng chí trưởng, phó các ban đảng, Văn phòng Huyện ủy, MTTQ và đoàn thể chính trị xã hội, trưởng , phó các phòng ban chuyên môn của HĐND, UBND huyện; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; đại diện các lãnh đạocác doanh nghiệp thuộc Ddảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước huyện.

Tại điểm cầu các xã, thị trấn có các đồng chí Bí thư Đảng ủy, các đồng chí cán bộ chủ chốt xã, thị trấn.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển báo cáo nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 41-NQ/TƯ. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông báo cáo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TƯ. Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công báo cáo Chương trình hành động của Nghị quyết số 41-NQ/TƯ.

Nghị quyết số 41-NQ/TƯ đặt mục tiêu đến năm 2030, phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phấn đấu ngày càng có nhiều doanh nghiệp đạt tầm khu vực, một số doanh nghiệp đạt tầm thế giới; một số doanh nghiệp lớn có vai trò dẫn dắt trong các ngành, lĩnh vực then chốt; một số doanh nghiệp có vị thế, vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, làm chủ một số chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp, có năng lực cạnh tranh quốc tế trong các ngành công nghiệp nền tảng, ưu tiên, mũi nhọn.

Đến năm 2045 phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu quốc gia phát triển, thu nhập cao, có vị thế, uy tín khu vực và quốc tế; một bộ phận doanh nghiệp có thương hiệu thế giới, dẫn dắt một số chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu. Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 9-5-2024 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TƯ. Chương trình đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030 có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp, trong đó hình thành và phát triển nhiều doanh nhân lãnh đạo các tập đoàn kinh tế mạnh, có tiềm lực, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, phát huy vai trò mở đường dẫn dắt các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế. Khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng 65-70% GDP cả nước, khoảng 32-38% tổng việc làm trong nền kinh tế, 98-99% tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu; khoảng 20-25% số doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, 30-35% số doanh nghiệp có giám đốc hoặc người đứng đầu doanh nghiệp là nữ. Số lượng doanh nghiệp được xếp vào danh sách doanh nghiệp có giá trị thương hiệu cao nhất của các tổ chức xếp hạng uy tín trên thế giới tăng 10% mỗi năm. Đến năm 2030 có ít nhất 10 doanh nhân Việt Nam lọt vào danh sách tỷ phú thế giới, 5 doanh nhân quyền lực nhất châu Á do các tổ chức uy tín thế giới bình chọn. Đến năm 2045, phấn đấu một số doanh nhân làm chủ các tập đoàn có khả năng dẫn dắt các chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp, tiến tới hình thành một số chuỗi giá trị của Việt Nam trong các ngành ưu tiên, có thế mạnh của đất nước.

Để đạt được các chỉ tiêu cụ thể nêu trên, Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương… tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước.

Đồng thời, Chính phủ hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển, cống hiến. Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh ngang tầm mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Đặc biệt, xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh, phát huy tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc…

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân; nhấn mạnh những đóng góp quan trọng của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Những năm qua, đội ngũ doanh nhân Việt Nam không ngừng phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, kế thừa truyền thống yêu nước, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tinh thần cống hiến cho dân tộc. Trên cơ ở đó, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cấp, ngành, địa phương cần quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết đã đề ra với 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Để Nghị quyết số 41-NQ/TƯ nhanh chóng đi vào cuộc sống, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh cần tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, triển khai thực hiện. Trong đó, chủ trọng theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm tra; chuẩn bị thật tốt các điều kiện, nguồn lực với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn để thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Minh Hoa - Trung tâm VHTT&TT