CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Kỳ họp thứ 15 - HĐND huyện Thanh Trì khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026: thảo luận, xem xét 21 báo cáo và thông qua 08 Nghị quyết
Ngày đăng 04/07/2024 | 12:00  | Lượt xem: 257

Sáng 4/7, HĐND huyện Thanh Trì khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) nhằm đánh giá kết quả thực hiện kế phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Tại kỳ họp này, HĐND huyện sẽ tập trung thảo luận, xem xét 21 báo cáo và thông qua 08 Nghị quyết. Đồng chí Đặng Đức Quỳnh - UVBTV, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thị Hằng - HUV, Phó chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

Các đại biểu dự Kỳ họp

Dự Kỳ họp có đồng chí Nguyễn Tiến Cường - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Vũ Anh Tú – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Huy Toàn – UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Hưng – UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện; đồng chí Trần Thị Vân - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện. Các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện uỷ, Thường trực HĐND, UBND, các ông bà là đại biểu HĐND huyện khoá XX.

Đồng chí Đặng Đức Quỳnh - UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc Kỳ họp

Khai mạc kỳ họp, UVBTV Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Thanh Trì Đặng Đức Quỳnh cho biết: Tại Kỳ họp, HĐND huyện xem xét, thông qua các báo cáo, nghị quyết chuyên đề, trong đó có nhiều nội dung rất quan trọng như: chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công; kết quả giám sát của HĐND huyện về công tác cấp GCN QSD đất ở lần đầu trong khu dân cư, khu tập thể và đăng ký biến động đất đai sau GPMB để thực hiện các dự án trên địa bàn huyện. Xem xét quyết định các nội dung để kịp thời phục vụ công tác điều hành của các cấp, các ngành. HĐND huyện thực hiện quyền giám sát trực tiếp đối với UBND huyện thông qua hoạt động chất vấn, tái chất vấn. Thường trực HĐND huyện dự kiến 05 nhóm vấn đề: Kết quả, tiến độ công tác GPMB các dự án; kết quả thu ngân sách và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm; Công tác quản lý nhà nước về đất đai; Công tác đấu giá QSD đất; đẩy nhanh tiến độ GPMB thực hiện các dự án trên địa bàn huyện, nhất là các dự án đấu giá QSD đất để tạo nguồn lực đầu tư phát triển huyện, công tác triển khai xây dựng Đề án phát triển các điểm du lịch nhằm phát triển kinh tế của Huyện bền vững theo đúng định hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, thương mại gắn với tiêu chí Huyện phát triển thành Quận, Xã thành Phường; Công tác ra quân bảo đảm VSMT, TTĐT, TTCC. Với phương châm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, Chủ tịch HĐND huyện Đặng Đức Quỳnh đề nghị các đại biểu HĐND huyện phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng, góp phần vào sự thành công của kỳ họp.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Kỳ họp

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024, Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hưng thông tin: Với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2024, UBND huyện đã chỉ đạo sâu sát các phòng, ban, ngành và 16 xã, thị trấn triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của TP Hà Nội, Huyện uỷ - HĐND huyện. UBND huyện đã bám sát tình hình thực tế địa phương, chủ động lựa chọn các nhiệm vụ đột phá, trọng tâm, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp theo đề án, quy hoạch.

Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Văn Hưng thông qua báo cáo kết quả phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2024

Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng 14,4% so với cùng kỳ, thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 1.211,7 tỷ đồng, đạt 38,1% dự toán giao, tăng 45,8% so với cùng kỳ. Kinh tế duy trì đà phát triển tích cực ở cả 3 khu vực theo đúng định hướng: Thương mại, dịch vụ-công nghiệp xây dựng-nông nghiệp. Duy trì tốt các tiêu chí xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; thị trấn Văn Điển hoàn thành xây dựng chuẩn đô thị văn minh. Toàn huyện có 08 xã được Thành phố công nhận điểm đến du lịch. Quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị, giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án trọng điểm để thực hiện Đề án đầu tư xây dựng Huyện thành Quận, xã thành phường theo tiến độ. Đến nay, huyện đã đạt 33/34 tiêu chuẩn huyện thành quận, còn 01/34 tiêu chuẩn chưa đạt (Cân đối thu chi ngân sách), kết quả rà soát 14 khu vực dự kiến thành lập phường theo phương án sắp xếp, sáp nhập đã đạt từ 14-17/18 tiêu chuẩn thành lập phường.

Toàn cảnh Kỳ họp

Trong lĩnh vực văn hóa, huyện chú trọng đẩy mạnh các hoạt động phát triển du lịch, hoạt động tuyên truyền văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi động. An sinh phúc lợi xã hội được tập trung thực hiện và đạt kết quả tốt. Chất lượng giáo dục đại trà được giữ vững, giáo dục mũi nhọn đạt kết quả đáng khích lệ. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị được nâng cao; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được triển khai thực hiện tốt; kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức có chuyển biến tích cực. Công tác quốc phòng được củng cố; trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo; an ninh nông thôn được tăng cường, giữ vững, ổn định.

Phó chủ tịch HĐND huyện Thanh Trì báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2024

6 tháng đầu năm 2024, với vai trò và trách nhiệm của mình, HĐND huyện tiếp tục thực hiện phương châm hành động “Đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân” để đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân và cử tri. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, rõ trách nhiệm, đặc biệt chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND. Thực hiện tốt các chức nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đảm bảo đúng quy định, sát với thực tiễn và yêu cầu phát triển của huyện. Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chính trị, xây dựng kế hoạch công tác và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Thường trực HĐND huyện đã tổ chức thành công phiên giải trình giữa hai kỳ họp của HĐND huyện về “Công tác cấp GCNQSD đất ở lần đầu tại các khu dân cư, khu tập thể và đăng ký biến động đất đai sau GPMB trên địa bàn huyện”. Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện đã xây dựng và tổ chức 8 cuộc khảo sát, giám sát đúng trọng tâm, trọng điểm theo chỉ đạo của TP, huyện ủy, đúng quy định của pháp luật.

Tổ chức 9 hội nghị để đại biểu HĐND huyện TXCT trước Kỳ họp thứ 15 HĐND huyện; 6 buổi tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐND TP ứng cử tại huyện và Thường trực HĐND huyện. Duy trì việc tiếp công dân của Chủ tịch HĐND huyện 1 tháng/lần và 24 buổi trực tiếp công dân của đại biểu HĐND tại Trụ sở tiếp công dân của huyện theo quy định.

Đồng chí Trần Thị Vân - Chủ tịch UB. MTTQ Việt Nam huyện thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã nghe Báo cáo tổng quyết toán thu, chi ngân sách năm 2023; Báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Thông báo của UBMTTQ Việt Nam huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền; Báo cáo công tác Kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân huyện và công tác xét xử của Tòa án nhân dân huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Tiến Cường - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường ghi nhận biểu dương những kết quả của HĐND huyện, các lực lượng vũ trang và các phòng ban, đơn vị, tổ chức. Để có được những kết quả trên là sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị huyện. 6 tháng cuối năm 2024 là thời điểm có ý nghĩa quan trọng, Huyện tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các đề án, chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội, các chương trình công tác của Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố; phấn đấu sớm hoàn thành Đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận; tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chủ đề công tác năm 2024 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Đồng chí nhấn mạnh: Việc hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2024 là thách thức rất lớn; đặt ra yêu cầu đối với các cấp ủy đảng, chính quyền cùng cả hệ thống chính trị cần chủ động, linh hoạt, quyết tâm thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện. HĐND - UBND huyện, các cấp, các ngành cần quyết liệt, khai thác triệt để, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội, tận dụng tốt lợi thế để đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Tăng cường các giải pháp, biệp pháp tăng thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu dự toán ngân sách nhà nước Thành phố giao. Tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đô thị, môi trường. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, hoàn thiện các tiêu chuẩn Đề án thành lập quận và các phường thuộc quận của huyện Thanh Trì, phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, mang tính lịch sử; cần tập trung sâu sát, quyết liệt thực hiện hoàn thành 01 tiêu chuẩn quận chưa đạt là:cân đối thu chi ngân sách trong thời gian sớm nhất. Tiếp tục phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, đặc biệt là người có công, các đối tượng chính sách xã hội. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu về giảm nghèo bền vững. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, chất lượng dạy học. Quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân; Chỉ đạo thành công diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2024 tại xã Tam Hiệp và thị trấn Văn Điển đảm bảo chặt chẽ, an toàn, đúng quy định. Đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, không để phát sinh thành điểm nóng.

Cùng với đó, HĐND huyện cần tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình trong việc quyết định các nội dung quan trọng của huyện. Đối với các Nghị quyết chuyên đề quan trọng liên quan đến chủ trương chính sách, làm cơ sở trong chỉ đạo, điều hành, triển khai các nhiệm vụ thường xuyên 6 tháng cuối năm 2024 và các năm tiếp theo của huyện; HĐND huyện thảo luận kỹ, làm rõ tính hiệu quả, các giải pháp, bảo đảm phù hợp, khả thi để triển khai nhanh, góp phần khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của Huyện. Tập trung lựa chọn các vấn đề nổi cộm được cử tri, dư luận quan tâm để làm nội dung giám sát, tái giám sát, chất vấn, giải trình; tăng cường rà soát, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát và những cam kết, tiến độ thực hiện của UBND huyện và các phòng, ban, đơn vị có liên quan, tạo động lực cho sự phát triển chung của Huyện và nâng cao đời sống của cử tri, nhân dân trên địa bàn huyện. Phát huy hơn nữa sự linh hoạt, chủ động, sát sao trong tổ chức thực hiện các công việc chung của Huyện. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; tạo đà để sớm hoàn thành Đề án đầu tư xây dựng Huyện thành Quận giàu đẹp, văn minh.

Buổi chiều cùng ngày, HĐND huyện tiếp tục họp, xem xét thông qua các Tờ trình về chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện năm 2025; Về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện về Giám sát kết quả, tiến độ triển khai thực hiện Đề án xây dựng xã thành phường, huyện thành quận theo Đề án, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện; các Tờ trình của UBND huyện; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, Ban KT-XH HĐND huyện và thảo luận tại tổ…

Kỳ họp thứ 15 – HĐND huyện Thanh Trì được tổ chức trong hai ngày 4,5/7. Sáng ngày (5/7) HĐND huyện tiếp tục ngày làm việc thứ hai với phần thảo luận; Chất vấn và trả lời chất vấn và Bế mạc Kỳ họp./.

Phương Xuyến - Trung tâm VHTT&TT