CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Huyện ủy Thanh Trì: Dự trực tuyến tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô
Ngày đăng 28/03/2024 | 13:18  | Lượt xem: 338

Sáng 28-3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô.

Chủ trì hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng;  đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh; đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Nguyên Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Điểm cầu Thành ủy Hà Nội.

Điểm cầu huyện Thanh Trì

Tại điểm cầu huyện Thanh Trì, có đồng chí Nguyễn Việt Phương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện khóa XXIV; các đồng chí trưởng, phó các ban đảng, Văn phòng Huyện ủy, MTTQ và đoàn thể chính trị xã hội, trưởng , phó các phòng ban chuyên môn của HĐND, UBND huyện; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Trình bày báo cáo tóm tắt một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội qua 40 năm đổi mới ở Hà Nội chứng minh tính đúng đắn của quá trình phát triển nhận thức và tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Qua 40 năm thực hiện con đường đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, những thành tựu lý luận về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Thủ đô Hà Nội được thể hiện tập trung trong các văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội, trong các chương trình công tác lớn của Thành ủy Hà Nội từ khóa X đến khóa XVII.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết:  Kể từ khi bắt đầu đổi mới từ năm 1986 đến nay, thấm nhuần và ý thức sâu sắc về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Thủ đô, Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn bám sát quan điểm chỉ đạo, vận dụng sáng tạo tư tưởng đổi mới của Trung ương vào thực tiễn Hà Nội; luôn ghi nhớ, nỗ lực phấn đấu và thực hiện tốt Lời di huấn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đó là “Đảng bộ Hà Nội phải làm gương cho các Đảng bộ khác”; gương mẫu, đi đầu trong công cuộc đổi mới, đạt được những thành tựu to lớn, khá toàn diện trên mọi mặt đời sống xã hội. Đảng bộ thành phố xác định rõ, chủ nghĩa xã hội (CNXH) là chế độ xã hội có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại, quan hệ sản xuất tiến bộ. Bài học kinh nghiệm cho thấy, phát triển kinh tế- xã hội không chỉ là yêu cầu mà còn là phép thử vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy vậy, trong quá trình phát triển, Thủ đô Hà Nội đã nhận diện rõ một số tồn tại, hạn chế cần phải tập trung giải quyết, đó là: Kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; quy hoạch, xây dựng, quản lý, phát triển đô thị trên một số lĩnh vực chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn; còn tình trạng ách tắc giao thông, sự thiếu đồng bộ của hệ thống cấp, tiêu thoát nước, tình trạng ô nhiễm môi trường, vệ sinh, an toàn thực phẩm; giải pháp đối với sự gia tăng dân số; chưa phát huy hết thế mạnh các nguồn lực về vốn, khoa học - công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao để tập trung cho đầu tư phát triển; phát triển văn hóa - xã hội chưa tương xứng với phát triển kinh tế, với vị thế của Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng…Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý các nội dung chủ yếu cần được các đại biểu tập trung đánh giá, phân tích nhằm bảo đảm chất lượng tổng kết 40 năm đổi mới trên địa bàn Hà Nội và bảo đảm đúng Đề cương mà Ban Chỉ đạo tổng kết Trung ương đề ra.

Minh Hoa - Trung tâm VHTT&TT