AN NINH - QUỐC PHÒNG AN NINH - QUỐC PHÒNG

NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ, KHẢ NĂNG SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU CHO LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN CƠ ĐỘNG HUYỆN THANH TRÌ
Ngày đăng 26/03/2024 | 13:35  | Lượt xem: 361

Ngày 25/3, Ban CHQS huyện Thanh Trì khai mạc huấn luyện cho lực lượng Dân quân cơ động năm 2024. Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng – UVBTV, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện dự chỉ đạo.

Trong thời gian 12 ngày (từ ngày 25/3 đến 9/4/2024), 88 cán bộ, chiến sĩ Đại đội dân quân cơ động huyện được học tập các chuyên đề giáo dục chính trị: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam; dân quân tự vệ tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của dân quân tự vệ tham gia giải quyết một số tình hình phức tạp ở địa phương…
Cùng với đó, học viên tập trung nghiên cứu các nội dung Quân sự: Huấn luyện điều lệnh đội ngũ dân quân tự vệ; bắn súng tiểu liên AK bài 1; dân quân tự vệ làm nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy; kỹ thuật băng, cầm máu tạm thời vết thương, cố định tạm thời gãy xương, hô hấp nhân tạo, chuyển thương hỏa tuyến; quản lý, bảo quản vũ khí, khí tài được trang bị; trung đội dân quân tự vệ tham gia đánh chiếm mục tiêu...

Phát biểu chỉ đạo, Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Thanh Trì nhấn mạnh: Dân quân cơ động là lực lượng nòng cốt trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương, đảm nhiệm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Với vai trò quan trọng trên, nâng cao chất lượng huấn luyện cho lực lượng dân quân cơ động luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Ban CHQS huyện quan tâm thực hiện, nhờ vậy lực lượng này luôn có nhận thức chính trị vững vàng, làm chủ các loại vũ khí trang bị, nắm vững các nội dung về kỹ thuật, chiến thuật và công tác hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới. Để đợt huấn luyện đạt kết quả cao, đồng chí yêu cầu các lực lượng tham gia huấn luyện cần phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, tham gia huấn luyện bảo đảm 100% quân số; kiểm tra, đánh giá đúng thực chất để từ đó rút kinh nghiệm cho từ đó ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện cho lực lượng dân quân cơ động.

Thông qua huấn luyện giúp lực lượng Dân quân cơ động huyện nâng cao trình độ nhận thức về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta. Sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị… góp phần nâng cao trình độ khả năng SSCĐ, cơ động xử lý tốt các tình huống tác chiến trong khu vực phòng thủ, trong phòng, chống thiên tai và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khi có yêu cầu./.
-Ban CHQS huyện-