Thành viên UBND

DANH SÁCH THÀNH VIÊN UBND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016-2021

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Vũ Văn Nhàn

Chủ tịch UBND huyện

38615210

2

Nguyễn Tiến Cường

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

38611037

3

Đặng Đức Quỳnh

Phó Chủ tịch UBND huyện

38611033

4

Phạm Thị Thu Huyền

Phó Chủ tịch UBND huyện

36815671

5

Nguyễn Thế Hùng

Trưởng Công an huyện

38615266

6

Nguyễn Xuân Hải

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

38615921

7

Nguyễn Thị Kim Dung

Trưởng phòng Tư pháp

38611053

8

Đặng Thị Hiền

Trưởng phòng LĐTB&XH

36814331

9

Nguyễn Danh Huy

Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường

22182403

10

Lã Văn Huy

Chánh thanh tra huyện

38611060

11

Nguyễn Văn Hưng

Trưởng phòng Kinh tế

38611041

12

Nguyễn Thị Tuyết Lê

Trưởng phòng GD-ĐT

38617886

13

Chử Minh Quân

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

38613957

14

Nguyễn Học Sơn

Trưởng phòng Nội vụ

36810914

15

Nguyễn Duy Tấn

Trưởng phòng VH&TT

38611047

16

Nguyễn Huy Toàn

Trưởng phòng QLĐT

38617147

17

Nguyễn Tiến Trung

Trưởng phòng Y tế

22125789

18

Phạm Thị Thùy Vân

Trưởng phòng TC-KH

38615331

 

Tổ giúp việc BBT./.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh