Thành viên UBND

DANH SÁCH THÀNH VIÊN UBND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016-2021

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

       

1

Nguyễn Tiến Cường

Phó Chủ tịch phụ trách điều hành UBND huyện

38611037

2

Đặng Đức Quỳnh

Phó Chủ tịch UBND huyện

38611033

3

Phạm Thị Thu Huyền

Phó Chủ tịch UBND huyện

36815671

4

Nguyễn Thế Hùng

Trưởng Công an huyện

38615266

5

Nguyễn Xuân Hải

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

38615921

6

Nguyễn Thị Kim Dung

Trưởng phòng Tư pháp

38611053

7

Nguyễn Anh Tuấn

Trưởng phòng LĐTB&XH

36814331

8

Nguyễn Danh Huy

Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường

22182403

9

Lã Văn Huy

Chánh thanh tra huyện

38611060

10

Nguyễn Văn Hưng

Trưởng phòng Quản lý đô thị

38611041

11

Nguyễn Thị Tuyết Lê

Trưởng phòng GD-ĐT

38617886

12

Chử Minh Quân

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

38613957

13

Nguyễn Học Sơn

Trưởng phòng Nội vụ

36810914

14

Nguyễn Duy Tấn

Trưởng phòng VH&TT

38611047

15

Nguyễn Huy Toàn

Trưởng phòng Kinh tế

38617147

16

Nguyễn Tiến Trung

Trưởng phòng Y tế

22125789

17

Phạm Thị Thùy Vân

Trưởng phòng TC-KH

38615331

 

Tổ giúp việc BBT./.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh