Quy chế làm việc

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN

1. Đ/c Nguyễn Huy Chương - Chủ tịch ủy ban MTTQ huyện

- Chịu trách nhiệm trước Huyện uỷ, Uỷ ban MTTQ Thành phố về các mặt hoạt động của Uỷ ban MTTQ huyện và cơ sở. Là chủ tài khoản

- Điều hành chung các mặt công tác của ủy ban MTTQ, cơ quan Thường trực MTTQ huyện.

- Phụ trách công tác tổ chức, công tác cán bộ MTTQ, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo, công tác đối nội, đối ngoại, giám sát phản biện xã hội.

2 .Đ/c Nguyễn Thị Thắm - Phó chủ tịch ủy ban MTTQ huyện

- Điều hành công việc, ký các văn bản thuộc lĩnh vực phân công.

- Phụ trách công tác tuyên giáo đối ngoại, công tác tổ chức, ban tư vấn văn hoá - xã hội.

- Phụ trách thực hiện các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng  nông thôn mới, đô thị văn minh”, "Ngày vì người nghèo", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các phong trào thi đua yêu nước; phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", phòng chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS. Phụ trách công tác thi đua khen thưởng, Quỹ “Vì người nghèo”. Viết báo cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Xây dựng trọng tâm công tác tháng, quí, năm, viết báo cáo quý, năm và báo cáo lĩnh vực phụ trách.

- Phụ trách các 4 xã gồm: Ngũ Hiệp, Tứ Hiệp, Liên Ninh, Ngọc Hồi.

3. Đ/c Trương Văn Xuê - Phó chủ tịch ủy ban MTTQ huyện

- Điều  hành công việc, ký các văn bản được phân công phụ trách.

- Phụ trách công tác tổ chức, kiểm tra, các chương trình phối hợp giữa MTTQ với Thường trực HĐND – UBND, Viện Kiểm sát, và Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ, Công an huyện và các ngành đoàn thể của huyện.

- Phụ trách công tác tôn giáo, dân chủ pháp luật: hoạt động của Ban tư vấn dân chủ - pháp luật, Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng, Đề án 02 – 212, Nghị quyết Liên tịch số 05 của Chính phủ, hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

- Phụ trách hoạt động của Ban đại diện Người cao tuổi.

- Xây dựng trọng tâm công tác tháng, quý, năm. Viết và duyệt báo cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

Phụ trách các 4 xã gồm: Thanh Liệt, Tam Hiệp, Tân Triều, Thị trấn Văn Điển.

4. Đ/c Phạm Thị Dương - Uỷ viên Thường trựcủy ban MTTQ huyện

- Phụ trách công tác văn phòng, kiêm thủ quỹ cơ quan.

- Tham mưu nâng cao chất lượng hoạt động dân chủ pháp luật, TTND, GSĐTCCĐ.

- Tổng hợp báo cáo tháng, quí, năm, các báo cáo, chương trình phối hợp và tổng hợp các báo cáo theo chuyên đề được phân công. Viết báo cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Phụ trách các 4 xã gồm: Yên Mỹ, Duyên Hà, Vạn Phúc, Đông Mỹ.

5. Đ/c Nguyễn Thị Hương Linh – Thường trực Ủy ban MTTQ huyện

- Phụ trách công tác kế toán; tham mưu nâng cao chất lượng các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước.

- Tổng hợp báo cáo tháng, quí, năm, các báo cáo, chương trình phối hợp và tổng hợp các báo cáo theo chuyên đề được phân công. Viết báo cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Phụ trách các 4  xã gồm: Đại Áng, Vĩnh Quỳnh, Hữu Hoà, Tả Thanh Oai.

Tổ giúp việc BBT./.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh