huyện ủy

 

                                                       DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Văn khương

Thành ủy viên

Bí thư Huyện ủy

Chủ tịch HĐND huyện

38611075

2

Nguyễn Việt Phương

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

38611998

3

Vũ Văn Nhàn

Phó Bí thư Huyện ủy

Chủ tịch UBND huyện

38615210

4

Nguyễn Quang Hiếu

Ủy viên Ban Thường vụ

Phó Chủ tịch HĐND huyện

38611040

5

Đặng Đức Quỳnh

Ủy viên Ban Thường vụ

Phó Chủ tịch UBND huyện

38611033

6

Nguyễn Tiến Cường

Ủy viên Ban Thường vụ

Phó Chủ tịch UBND huyện

38611037

7

Phạm Nguyên Nhung

Ủy viên Ban Thường vụ

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

36812942

8

Nguyễn Văn Thành

Ủy viên Ban Thường vụ

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

36812943

9

Phùng Xuân Trường

Ủy viên Ban Thường vụ

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

36812941

10

Trình Thị Kim Loan

Ủy viên Ban Thường vụ

Trưởng ban Dân vận huyện ủy

36814613

11

Nguyễn Huy Chương

Ủy viên Ban Thường vụ

Chủ tịch UBMTTQ

36813025

12

Nguyễn Thế Hùng

Ủy viên Ban Thường vụ

Trưởng Công an huyện

38615263

13

Nguyễn Xuân Hải

Ủy viên Ban Thường vụ

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự

38615921

 

                                                                                                                            Tổ giúp việc Ban Biên tập./.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh