THÀNH VIÊN UBND

DANH SÁCH THÀNH VIÊN UBND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016-2021

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1 Nguyễn Tiến Cường Chủ tịch UBND huyện 38611037

2

Phạm Thị Thu Huyền

Phó Chủ tịch UBND huyện

36815671

3

Nguyễn Huy Toàn

Phó Chủ tịch UBND huyện

38611.37

4

Nguyễn Văn Hưng

Phó Chủ tịch UBND huyện

38611033

5

Nguyễn Thế Hùng

Trưởng Công an huyện

38615266

6

Hoàng Mạnh Hùng

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

38615921

7

Nguyễn Danh Huy

Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường

22182403

8

Tạ Mạnh Tấn

Chánh thanh tra huyện

38611060

9

Nguyễn Anh Tuấn

Trưởng phòng LĐTB&XH

36814331

10

Nguyễn Thị Tuyết Lê

Trưởng phòng GD-ĐT

38617886

11

Chử Minh Quân

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

38613957

12

Nguyễn Văn Lợi

Trưởng phòng Nội vụ

36810914

13

Nguyễn Duy Tấn

Trưởng phòng VH&TT

38611047

14

Nguyễn Thị Kim Dung

Trưởng phòng Tư pháp

38611053

15

Nguyễn Tiến Trung

Trưởng phòng Y tế

22125789

16

Phạm Thị Thùy Vân

Trưởng phòng TC-KH

38615331

17

Nguyễn Thị Tuyết Anh

Trưởng phòng Kinh tế

38611046

18

Triệu Đình Hiệp

Trưởng phòng Quản lý Đô thị

38617147

 

Tổ giúp việc BBT./.