LÃNH ĐẠO UBND

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN THANH TRÌ
 
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Điện thoại cơ quan Di động
1 Nguyễn Tiến Cường Chủ tịch UBND huyện  024.38615210  
2 Phạm Thị Thu Huyền
Phó chủ tịch UBND huyện
024.36815671  
3 Nguyễn Huy Toàn Phó Chủ tịch UBND huyện

 

024.38611037

 
4 Nguyễn Văn Hưng Phó Chủ tịch UBND huyện 024.38611033  
 
          Để tiếp nhận kịp thời và giải quyết nhanh các phản ánh, kiến nghị của Công dân, tổ chức, doanh nghiệp về thủ tục hành chính, về thái độ, hành vi quan liêu, nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Huyện, UBND Huyện Thanh Trì thông báo số điện thoại của các đồng chí lãnh đạo huyện, Thường trực BCĐ cải cách hành chính, Trưởng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính, đồng thời là đường dây nóng, hộp thư điện tử của UBND huyện Thanh Trì như sau:
 
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Điện thoại cơ quan Di động
1    Nguyễn Tiến Cường  Chủ tịch UBND huyện 024.38615210  
2    Nguyễn Thị Hương TT BCĐ cải cách hành chính, Phó Trưởng phòng Nội vụ 024.38611043  
3    Nguyễn Danh Huy  Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường 024.38612672  
4    Chử Mạnh Thăng  Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND,  Trưởng Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 024. 38611039  
         
         

 

   
   
Tổ giúp việc BBT./.