chỉ đạo điều hành

Thanh Trì quyết tâm cao trong 2 tuần cao điểm chống dịch COVID – 19

Ngày đăng 27/03/2020 | 21:12 PM  | View count: 64
Chiều 27/3/2020, UBND Thành phố Hà Nội giao ban trực tuyến với các quận, huyện và các xã, phường trên địa bàn thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID - 19. Đồng chí Nguyễn Đức Chung -...

UBND huyện Thanh Trì ban hành Công văn số 604/UBND-YT ngày 25/3/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-2019

Ngày đăng 25/03/2020 | 03:58 PM  | View count: 60
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

UBND huyện Thanh Trì ban hành Công văn số 577/UBND-VHTT ngày 24/3/2020 về việc tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 24/03/2020 | 05:12 PM  | View count: 69
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên-phòng VHTT

Thanh Trì đoàn kết, quyết tâm không để dịch bệnh COVID – 19 xâm nhiễm

Ngày đăng 22/03/2020 | 08:22 PM  | View count: 64
Ngày 20/3/2020, Ban chỉ đạo phòng chống bệnh COVID -19 huyện Thanh Trì giao ban trực tuyến với 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện để nắm bắt giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc và ...

UBND huyện Thanh Trì ban hành Công văn số 485a/UBND-YT ngày 13/3/2020 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 15/03/2020 | 02:53 PM  | View count: 68
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên-phòng VHTT

UBND huyện Thanh Trì ban hành Công văn số 543/UBND-VHTT ngày 19/3/2020 V/v tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 19/03/2020 | 03:13 PM  | View count: 151
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Thanh Trì chủ động mọi phương án ứng phó với dịch COVID – 19

Ngày đăng 19/03/2020 | 10:21 AM  | View count: 142
Ngày 18/3/2020, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID -19 huyện Thanh Trì giao ban trực tuyến với 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện triển khai nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID –...

Thanh Trì quyết liệt, sâu sát trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID - 19

Ngày đăng 17/03/2020 | 08:13 AM  | View count: 170
Ngày 16/3/2020, Ban chỉ đạo phòng chống bệnh COVID -19 huyện Thanh Trì giao ban trực tuyến với 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện triển khai nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID – 19...

Huyện Thanh Trì giao ban với Thành phố về phòng chống dịch bệnh COVID – 19

Ngày đăng 13/03/2020 | 04:40 PM  | View count: 128
Ngày 13/3/2020, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức giao ban trực tuyến về phòng chống dịch bệnh COVID – 19 với điểm cầu 30 quận, huyện và 584 xã, phường trên địa bàn thành phố. Đồng chí Nguyễn Đức...