Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1073/UBND-TN&MT về việc rà soát danh mục các dự án thu hồi đất, danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn huyện 23/05/2023
2085/QĐ-UBND về việc sửa đổi một phần danh sách kèm theo Quyết định số 761/QĐ-UB ngày 01/8/2000 của UBND huyện Thanh Trì 10/05/2023
179/KH-UBND ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng huyện Thanh Trì năm 2023. 06/04/2023
29/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐND huyện 28/10/2022
4644/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung quyết định số 4435/QĐ-UBND của UBND huyện về phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện Thanh Trì năm 2022 20/09/2022
3786/QĐ-UBND phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Thanh Trì năm 2022 22/08/2022
19/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách huyện quản lý thực hiện giai đoạn 2022 - 2025 24/06/2022
18/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách huyện Thanh Trì năm 2021 24/06/2022
17/NQ-HĐND chủ trương hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách huyện để cải tạo, sửa chữa doanh trại BCH Quân sự Huyện 24/06/2022
16/NQ-HĐND chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện Thanh Trì 24/06/2022
14/NQ-HĐND Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kinh tế, xã hội HĐND huyện Thanh Trì khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 24/06/2022
11/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng huyện Thanh Trì 06 tháng cuối năm 2022 24/06/2022
165/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra các dự án chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Trì năm 2022 28/04/2022
161/QĐ-UBND phê duyệt và công bố kết quả xác định chỉ số CCHC năm 2021 đối với các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn 18/03/2022
108/KH-UBND thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 11/03/2022
573/QĐ-UBND Về giải quyết đơn khiếu nại của ông Nhân Văn Phú, Đội 9, xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, HN 07/03/2022
96/KH-UBND thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại trường Mầm non A xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì năm 2022 07/03/2022
541/QĐ-UBND Về giải quyết đơn khiếu nại của ông Đặng Đình Mải, Đội 8, xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội 02/03/2022
540/QĐ-UBND Về giải quyết đơn khiếu nại của ông Nhân Văn Hạnh, Đội 9, xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, HN 02/03/2022
539/QĐ-UBND Về giải quyết đơn khiếu nại của ông Hoàng Văn Thiết, địa chỉ Đội 6, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, HN 02/03/2022