THI ĐUA KHEN THƯỞNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Hội đồng khoa học Công nghệ huyện Thanh Trì: Quyết định công nhận sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu khoa học năm 2021
Ngày đăng 11/11/2021 | 15:35  | Lượt xem: 1039

Xem nội dung chi tiết Quyết định số 4068/QĐ- HĐKH&CN tại đây

Triệu Quang Xuyên - VHTT