huyện ủy

 

                                                          DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lê Tiến Nhật

 

Bí thư Huyện ủy

 

38611075

2

Nguyễn Việt Phương

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

38611998

3

Nguyễn Tiến Cường

Phó Bí Thư Huyện ủy

Chủ tịch UBND huyện

38611037

4

Đặng Đức Quỳnh

Ủy viên Ban Thường vụ

Chủ tịch HĐND huyện

38611033

5

Phạm Nguyên Nhung

Ủy viên Ban Thường vụ

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

36812942

6

Nguyễn Văn Thành

Ủy viên Ban Thường vụ

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

36812943

7

Trình Thị Kim Loan

Ủy viên Ban Thường vụ

Chủ nhiệm UB Kiểm tra Huyện ủy

36814613

8

Nguyễn Huy Chương

Ủy viên Ban Thường vụ

Chủ tịch UBMTTQ

36813025

9

Nguyễn Thế Hùng

Ủy viên Ban Thường vụ

Trưởng Công an huyện

38615263

10

Nguyễn Xuân Hải

Ủy viên Ban Thường vụ

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự

38615921

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

                                                                                                                            Tổ giúp việc Ban Biên tập./.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh