CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT

Kế hoạch số 353/KH-UBND ngày 26/12/2019 của UBND huyện Thanh Trì về Phòng Chống dịch bệnh năm 2020 trên địa bàn huyện

Ngày đăng 06/01/2020 | 10:57 AM  | View count: 7
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_Phòng VHTT

Báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Thanh Trì (Tuần 52 năm 2019)

Ngày đăng 31/12/2019 | 10:51 AM  | View count: 4
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Thanh Trì (Tuần 1 năm 2020)

Ngày đăng 06/01/2020 | 10:53 AM  | View count: 5
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

UBND huyện đánh giá công tác phòng chống dịch bệnh năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Ngày đăng 02/01/2020 | 04:13 PM  | View count: 68
Ngày 2/1, UBND huyện tổ chức đánh giá công tác phòng chống dịch bệnh năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Phạm Thị Thu Huyền- Huyện ủy viên- Phó Chủ tịch UBND huyện –...

Báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Thanh Trì (Tuần 50 năm 2019)

Ngày đăng 16/12/2019 | 09:07 AM  | View count: 8
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Thanh Trì (Tuần 49 năm 2019)

Ngày đăng 12/12/2019 | 04:17 PM  | View count: 6
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên _ phòng VHTT

Báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Thanh Trì (Tuần 48 năm 2019)

Ngày đăng 06/12/2019 | 03:59 PM  | View count: 10
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Kế hoạch số 309/KH-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Thanh Trì về việc tổ chức chiến dịch VSMT diệt bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết đợt 9/2019

Ngày đăng 05/11/2019 | 02:31 PM  | View count: 13
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Thanh Trì (Tuần 47 năm 2019)

Ngày đăng 26/11/2019 | 02:04 PM  | View count: 12
Xem nội dung chi tiết tại đây   Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Huyện Thanh Trì giao ban trực tuyến phòng chống sốt xuất huyết tuần 46

Ngày đăng 22/11/2019 | 04:19 PM  | View count: 52
Ngày 20/11/2019, UBND huyện giao ban trực tuyến với 16 xã, thị trấn về công tác phòng, chống sốt xuất huyết. Đồng chí Phạm Thị Thu Huyền - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì hội...

Báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Thanh Trì (Tuần 46 năm 2019)

Ngày đăng 18/11/2019 | 10:06 AM  | View count: 15
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Huyện Thanh Trì giao ban phòng chống sốt xuất huyết tuần 45

Ngày đăng 14/11/2019 | 11:35 AM  | View count: 48
Ngày 13/11/2019, UBND huyện Thanh Trì tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để đánh giá kết quả công tác phòng, chống sốt xuất huyết tuần 45, triển khai...

Sở Y tế Hà Nội làm việc với Thanh Trì về công tác y tế

Ngày đăng 13/11/2019 | 11:11 AM  | View count: 108
Ngày 12/11/2019, Đoàn công tác Sở y tế Hà Nội do đồng chí Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở y tế Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Thanh Trì về công tác y tế trên địa bàn huyện từ...

Báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Thanh Trì (Tuần 45 năm 2019)

Ngày đăng 12/11/2019 | 09:14 AM  | View count: 8
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Thanh Trì (Tuần 44 năm 2019)

Ngày đăng 07/11/2019 | 09:11 AM  | View count: 6
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Huyện Thanh Trì giao ban phòng chống sốt xuất huyết tuần 44

Ngày đăng 07/11/2019 | 12:35 PM  | View count: 86
Ngày 6/11/2019, UBND huyện Thanh Trì tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện nhằm đánh giá kết quả công tác phòng, chống sốt xuất huyết tuần 44, triển khai...

Huyện Thanh Trì giao ban phòng chống sốt xuất huyết tuần 43

Ngày đăng 02/10/2019 | 10:35 AM  | View count: 20
Ngày 29/10/2019, UBND huyện Thanh Trì tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện nhằm đánh giá kết quả công tác phòng, chống sốt xuất huyết tuần 43, triển khai...

Kế hoạch số 302/KH-UBND ngày 18/10/2019 của UBND huyện Thanh Trì về việc tăng cường phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn huyện 03 tháng cuối năm

Ngày đăng 30/10/2019 | 10:58 AM  | View count: 9
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Thanh Trì (Tuần 43 năm 2019)

Ngày đăng 28/10/2019 | 03:09 PM  | View count: 13
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Thanh Trì (Tuần 42 năm 2019)

Ngày đăng 21/10/2019 | 03:07 PM  | View count: 13
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT