CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT

Báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Thanh Trì (Tuần 37 năm 2019)

Ngày đăng 18/09/2019 | 08:43 AM  | View count: 1
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Huyện Thanh Trì giao ban trực tuyến phòng chống sốt xuất huyết

Ngày đăng 13/09/2019 | 11:15 AM  | View count: 39
Ngày 11/9, UBND huyện tổ chức Hội nghị giao ban trưc tuyến với 16 xã, thị trấn về công tác phòng, chống sốt xuất huyến trên địa bàn huyện. Dự hội nghị giao ban tại điểm cầu huyện, có đồng chí...

Báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Thanh Trì (Tuần 36 năm 2019)

Ngày đăng 09/09/2019 | 04:45 PM  | View count: 5
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Huyện Đoàn Thanh Trì ra quân phòng chống sốt xuất huyết tại khu vực Tổng cục V, Bộ Công an.

Ngày đăng 09/09/2019 | 03:49 PM  | View count: 198
Ngày 08/9/2019, Huyện Đoàn Thanh Trì phối hợp cùng Đảng uỷ - HĐND - UBND - UB.MTTQ Việt Nam xã Tân Triều tổ chức ra quân phòng chống sốt xuất huyết tại khu vực Tổng cục V, Bộ Công an. Buổi ra quân...

Báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Thanh Trì (Tuần 35 năm 2019)

Ngày đăng 03/09/2019 | 02:30 PM  | View count: 6
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Sôi nổi các hoạt động tình nguyện tại chỗ cùng Đoàn Thanh niên xã Thanh Liệt

Ngày đăng 26/08/2019 | 08:59 PM  | View count: 67
Luôn là một trong những Đoàn xã dẫn đầu hoạt động Đoàn của huyện Thanh Trì, Đoàn xã Thanh Liệt đã chủ động, tích cực, sáng tạo trong công tác Đoàn đặc biệt hoạt động tình nguyện tại địa phương....

Báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Thanh Trì (Tuần 34 năm 2019)

Ngày đăng 26/08/2019 | 05:17 PM  | View count: 20
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Thanh Trì (Tuần 33 năm 2019)

Ngày đăng 21/08/2019 | 04:42 PM  | View count: 10
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 29/7/2019 của UBND huyện Thanh Trì về việc tổ chức chiến dịch VSMT diệt bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết đợt 6/2019

Ngày đăng 06/08/2019 | 03:43 PM  | View count: 19
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Thanh Trì (Tuần 31 năm 2019)

Ngày đăng 06/08/2019 | 02:31 PM  | View count: 16
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Thanh Trì (Tuần 30 năm 2019)

Ngày đăng 30/07/2019 | 09:11 AM  | View count: 19
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Thanh Trì (Tuần 29 năm 2019)

Ngày đăng 30/07/2019 | 09:09 AM  | View count: 10
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Thanh Trì (Tuần 28 năm 2019)

Ngày đăng 15/07/2019 | 04:51 PM  | View count: 15
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Thanh Trì (Tuần 27 năm 2019)

Ngày đăng 15/07/2019 | 04:50 PM  | View count: 12
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Thanh Trì (Tuần 26 năm 2019)

Ngày đăng 02/07/2019 | 04:47 PM  | View count: 16
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 24/6/2019 của UBND huyện Thanh Trì về việc tổ chức chiến dịch VSMT diệt bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết đợt 5/2019

Ngày đăng 27/06/2019 | 04:33 PM  | View count: 34
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Thanh Trì (Tuần 25 năm 2019)

Ngày đăng 24/06/2019 | 04:34 PM  | View count: 19
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Thanh Trì (Tuần 24 năm 2019)

Ngày đăng 17/06/2019 | 11:27 AM  | View count: 23
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 28/5/2019 của UBND huyện Thanh Trì về việc tổ chức chiến dịch VSMT diệt bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết đợt 4/2019

Ngày đăng 10/06/2019 | 03:33 PM  | View count: 24
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT