VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Thông báo công khai cơ sở vi phạm quy định về An toàn thực phẩm

Ngày đăng 30/08/2019 | 04:32 PM  | View count: 152
Xem nội dung chi tiết đính kèm Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

UBND huyện Thanh Trì ban hành Quyết định số 3180/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Ngày đăng 15/08/2019 | 05:02 PM  | View count: 138
UBND huyện Thanh Trì ban hành Quyết định số 3180/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thuộc dự toán...

UBND huyện Thanh Trì ban hành Quyết định số 3033/QĐ-UBND ngày 01/8/2019

Ngày đăng 02/08/2019 | 04:44 PM  | View count: 71
UBND huyện Thanh Trì ban hành Quyết định số 3033/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 về việc phê duyệt dự toán chi tiết và KH lựa chọn nhà thầu thực hiện ...

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh