văn hóa - xã hội

Huyện ủy Thanh Trì tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 11
Ngày đăng 20/11/2020 | 15:17  | View count: 99

Ngày 20/11, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 11.2020.

Tại hội nghị, các đại biểu là báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở đã được đồng chí Nguyễn Xuân Bách – Nguyên giảng viên khoa Quan hệ quốc tế - Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thông báo Kết quả Đại hội Đảng bộ trực thuộc TW nhiệm kỳ 2020-2025; Thông tin thời sự trong nước và quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Xuân Bách – Nguyên giảng viên khoa Quan hệ quốc tế -

Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm giảng viên tại hội nghị.

Theo đó, Đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức thành công tốt đẹp theo đúng tiến độ, sớm hơn so với nhiệm kỳ gần đây, bảo đảm đúng quy định, chất lượng theo yêu cầu. Công tác chuẩn bị văn kiện được tiến hành công phu, kỹ lưỡng; chất lượng văn kiện được nâng lên, nhất là việc xác định tầm nhìn và các nhiệm vụ đột phá.  Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn được chú trọng triển khai đồng bộ, chặt chẽ, kịp thời, bám sát thực tế. Công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, minh bạch nên nhận được sự thống nhất cao. Kết quả bầu cử cơ bản tập trung, bầu đúng, trúng theo đề án nhân sự. Tỷ lệ phiếu trúng cử các chức danh chủ chốt cao, nhiều đồng chí đạt 100%.

Qua hội nghị, các báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung nghiên cứu, từ đó triển khai sâu rộng trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện.

Thanh Hồng – Trung tâm Văn hóa – TT&TT