văn hóa - xã hội

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ TRONG TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH
Ngày đăng 16/10/2020 | 16:51  | View count: 75

Ứng dụng NHCSXH - GDTC giúp người dùng có kiến thức về quản lý tài chính cho cá nhân và gia đình tốt hơn cũng như nhận được thông tin mới nhất về các chương trình tín dụng chính sách của Chính phủ thông qua NHCSXH.

Trong những năm qua, các chính sách tín dụng ưu đãi, hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội thường xuyên được tuyên truyền đến các đối tượng thụ hưởng thông qua các kênh Hội đoàn thể, Ban quản lý tổ nhận ủy thác, các cơ quan báo, đài truyền thông, các hộ vay với nhau, …

Hiện nay, Ngân hàng Chính sách xã hội mở thêm một kênh thông tin tuyên truyền nữa trên cơ sở áp dụng công nghệ số, rất thuận tiện và dễ đến được đảo người dân kể cả vùng sâu, vùng xa. Kênh thông tin đó, ngay trong tay mỗi người, chỉ cần mở điện thoại và tải và mở trên kho Kho ứng dụng trên điện thoại di động và tải ứng dụng “NHCSXH-GDTC” về máy điện thoại di động.

Khi tải ứng dụng trên người dung có tiếp cận với thông tin mới nhất gồm 04 nội dung là thông tin về Ngân hàng Chính sách xã hội, giáo dục tài chính, thông tin dịch vụ và ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, trường hợp hộ nông dân kinh doanh thành công.

Giới thiệu về Ngân hàng Chính sách xã hội gồm 05 danh mục: Lịch sử hình thành; Đặc điểm hoạt động; Chức năng nhiệm vụ; Mô hình tổ chức, bộ máy của Ngân hàng Chính sách xã hội; Một số điểm tạo nên sự thành công .

Chính sách, quy trình và thủ tục vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội gồm 03 danh mục: Các chương trình tín dụng chính sách; Lãi suất cho vay; Thủ tục và quy trình vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

 Giáo dục tài chính gồm 03 danh mục: quản lý tài chính cá nhân, hộ gia đình; Hỗ trợ sản xuất kinh doanh và Kiến thức quản lý tài chính (công cụ này có cả chức năng hỗ trợ đọc cho các khách hàng mắt kém, không biết chữ).

Thông tin dịch vụ và ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội gồm các danh mục: Tiền gửi tiết kiệm của người nghèo, tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, không kỳ hạn, chuyển tiền đi/đến trong nước...

Trường hợp hộ nông dân kinh doanh thành công: Một số ví dụ về mô hình sản xuất kinh doanh điển hình, thành công của khách hàng Ngân hàng Chính sách xã hội.

Ngoài ra ứng dụng có có các công cụ, tiện ích: Công cụ tính, quản lý chi tiêu; Công cụ tính khoản vay, tiền gửi tiết kiệm để giúp khách hàng làm quen với một số bài học tài chính, ngân hàng. Công cụ tra cứu Điểm giao dịch xã của Ngân hàng Chính sách xã hội. Chức năng thông báo: Gồm các tin nhắn thông báo về các chính sách mới của Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp khách hàng cập nhật các thông tin của ngân hàng nhanh nhất.

Trên địa bàn huyện Thanh Trì, thông qua các phiên giao dịch hàng tháng tại các xã, thị trấn, cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã tuyên truyền ứng dụng “Giáo dục tài chính” và hướng dẫn Hội đoàn thể, Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn trở thành các tiểu tuyên truyền viên để hướng dẫn lại cho các hộ vay vốn thuộc vay vốn mình quản lý và trực tiếp hướng dẫn cho các hộ vay vốn có trả nợ hoặc vay vốn tại các điểm giao dịch xã cài đặt và sử dụng ứng dụng Giáo dục tài chính.

Các Hội đoàn thể nhận ủy thác, Tổ trưởng Tổ vay vốn và các hộ vay cài đặt ứng dụng Giáo dục tài chính đều nhận thấy ứng dụng công nghệ số trong thông tin tuyên truyền là một bước đột phá về công nghệ của Ngân hàng Chính sách xã hội, và mong muốn rằng Ngân hàng Chính sách xã hội thường xuyên cập nhật thông tin trong ứng dụng này để nhằm thông tin cho khách hàng về các chương trình tín dụng chính sách, thủ tục vay vốn, các dịch vụ tiết kiệm, thanh toán tại Ngân hàng Chính sách xã hội .... góp phần phát triển Chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện, các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững./.

Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT