văn hóa - xã hội

Thanh Trì ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam – Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình
Ngày đăng 13/07/2020 | 14:42  | View count: 162

Sáng ngày 11/7/2020, BHXH huyện Thanh Trì đã phối hợp với Bưu điện huyện Thanh Trì tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Tham dự Lễ ra quân có đại diện các phòng, ban, ngành, đoàn thể của Huyện cùng các đồng chí lãnh đạo và đông đảo cán bộ, nhân viên cơ quan Bảo hiểm xã hội và Bưu điện huyện Thanh Trì.

Với chủ đề truyền thông:  “Cả nước chung tay thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân”, Lễ ra quân nhằm mục đích tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, qua đó khẳng định sự quan tâm sâu sắc và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp an sinh xã hội cho toàn thể nhân dân; tăng cường tuyên truyền về công tác phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 và Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH, góp phần tạo quyết tâm chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng trong toàn hệ thống chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính tri - xã hội, quyết liệt trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

Ngay sau Lễ phát động, đoàn tuyên truyền lưu động có xe loa phát thanh và các xe máy có gắn phướn tuyên truyền đi dọc các tuyến đường chính, các khu dân cư trên địa bàn, tổ chức phát tờ gấp, tài liệu tuyên truyền tại các điểm dừng chân; sau đó chia thành các nhóm nhỏ để đến tuyên truyền trực tiếp tại các chợ, khu đông dân cư, vận động đối với đối tượng là người lao động khu vực phi chính thức (tiểu thương, người nông dân, người lao động tự do), về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; những rủi ro khi không tham gia BHXH, BHYT. Từ đó, góp phần thay đổi nhận thức và hành động của người dân, giúp họ chủ động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để đảm bảo an sinh, ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó BHXH và Bưu điện huyện đã tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích với nội dung là các thông điệp tuyên truyền BHXH, BHYT và các tranh cổ động tuyên truyền tại trụ sở của BHXH, Bưu điện huyện, đại lý thu BHXH, BHYT của Bưu điện huyện; trên các phương tiện ô tô, xe máy của đội tuyên truyền lưu động. Tuyên truyền về các hoạt động của Lễ ra quân, về lợi ích của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cũng được thực hiện trên hệ thống truyền thanh của huyện, trên mạng xã hội cá nhân của toàn thể viên chức, người lao động của cơ quan BHXH và Bưu điện huyện.

Thông qua hoạt động của buổi Lễ ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam còn giúp nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, viên chức, người lao động của cơ quan BHXH và bưu điện trong việc mang chính sách BHXH, BHYT đến gần với người dân hơn.  Để từ đó giúp nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân về quyền lợi và trách nhiệm của việc tham gia BHXH tự nguyện, BHYT, để chủ động, tự nguyện đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Ngay tại ngày ra quân, đã vận động được 12 người tham gia BHXH tự nguyện, 54 người tham gia BHYT.

Một số hình ảnh tiêu biểu:

Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT